Tefsir Usulü Kaynakları

TEFSİR USÛLÜ KAYNAKLARI Ali KOÇAK   Dinin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim, yüzyıllardır tefsir ve tevil edilmektedir. Kur’an’ı anlama çabasının bir yol haritası olan Ulûmu’l-Kur’an (Tefsir Usûlü) çalışmaları ise, insan, dil, tarih ve coğrafyanın tekâmülü ile vücud bulan bir ihtiyacın tezahürüdür. Vahyin lafız, mana ve maksat [...]

Umut Kafdağı

Alim KINIK Giriş Her öğretinin bir umut iklimi var; dinler ve ideolojiler, insanın umutlarını bağladığı çıkış yollarıdır. Umut bazı dinlerde erdem, bazılarında isyandır. Mitlerde çoğu zaman alegorik tanrıdır, ütopyalarda ise hep politiktir. Pandora’nın kutusunda kalan ve korunması gereken son ilkedir. Felsefede insan zihninin pozitif bir erdemidir, hayat olduğu sürece (olumlu veya olumsuz olarak) umut var [...]

Câmi' Olan Allah, İnsanı Tevhid ile Toplar

Mustafa İSLAMOĞLU LÜGAVÎ ÇERÇEVE El-Câmi’, Kur’an’da yer alan esma-i hüsnadandır. Allah’a isnatla isim formunda gelir. Eşsiz ve benzersiz toparlayıcı, varlığı derleyip toparlayan, hesap günü insanları bir araya toplayan sonsuz ve mutlak özne demektir. C-m-‘a kökü, toplama ve bir araya getirmeye delalet eder. Beyn ile birlikte “evlenmek, ilişki kurmak” [...]

Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın

Işıl Cıngıllıoğlu Hristiyanlıkta ve İslamiyet’te Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım   Yazar: Fatmagül Berktay Yayınevi: Metis ISBN- 13: 978-975-342-096-9 Sayfa sayısı: 272 Fatmagül Berktay,1995 Metis Yayınları, 1996, 2021 İlk basım: Ocak: 1996 Sekizinci Basım: Şubat 2021   Kitap, Sayın Fatmagül Berktay tarafından bir doktora tezi (AÜSBF -Siyaset Bilimi) olarak hazırlanmış. [...]

Psikanaliz ve Din

Sevtap MENDİ  Alman kökenli Amerikalı antropolog, sosyal felsefeci, tarihçi ve psikanalist Erich Fromm, eserini, ahlâk psikolojisi üzerine bir inceleme olan Kendini Savunan İnsan eserinin bir uzantısı olarak tanımlar ve bu eserinde daha çok din konusu üzerine odaklandığını belirtir. Ahlâk ve dinin birbirleriyle yakından ilişkili olduğunu dile getiren Fromm, kendi yaklaşımının psikanalist ve din arasındaki [...]

Adil Bir Kare Mümkün

Fatih BAR “Hayat temelli zoruma gidiyor. Ayşe dün gece malum nedenlerden dolayı ağladığını söyledi. Evimiz, nereye dokunsan dökülüyor. Ayşe'nin bir elinde alçı tabağı ile söylene söylene çatlakları, dökükleri kapattığını biliyorum. O bu işleri yaparken ben hiç odadan çıkmadım, gözüne görünmemeye çalıştım. Başkası olsaydı Ayşe yerine, [...]

Merhametten Adalete: İnsanın Erdem Arayışı

Ahmet POLAT  Mütereddit adımlarla yürüyor hakikat; plastik bakışların, kusur arayan gözlerin ve düşünmeyi yarınlara erteleyen kalabalıkların arasında. Ekonomik sömürgeciliğin, anlamsızlığın hayatın her alanını kuşattığı zamanlarda ne yaparsak yapalım, nereye gidersek gidelim politik kamplaşmalardan, gündelik tartışmalardan uzak tutamıyoruz ruhumuzu. Oysa ki yağmur, anne eli gibi dokunuyor kalbinden [...]

Sorumluluğu İfa ve Emaneti Muhafaza Bağlamında Maruf ve Münker Hassasiyeti

Cevdet Işık   Yüce Rabbimizin sıfatlarından birisi de devamlı ve mükemmel bir şekilde yaratmaktır. O, her neyi yaratmışsa, belli bir amaç doğrultusunda yaratmıştır. Mahlûkat içerisinde, amaçsız, lüzumsuz ve boşu boşuna yaratıldığını söyleyebileceğimiz hiçbir varlık yoktur. Her yaratılmış varlığın sahip olduğu doğuştanlık (fıtrat) ile tâbi olduğu ilahi yasalar vardır. [...]

Sebe: "Nankörlük" Simgesi

Kadir CANATAN   Bu sure, Mekke’de gelmiş olup 54 ayetten oluşmaktadır. Kur’an’da “hamd” ile başlayan beş sureden biridir. Diğerleri Fatiha, En’am, Kehf ve Fatır’dır. İlk ayet şöyle başlamaktadır: “Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah’a mahsustur. Hamd ahirette de O’na mahsustur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.” Bu [...]

Follow