OBSKÜRANTİZM (BİLMESİNLERCİLİK)

OBSKÜRANTİZM (BİLMESİNLERCİLİK)[1]   Obskürantizm, karartma demektir. Diğer bir deyişle, bilmesinlercilik. Fransızca obscüre (karanlık) kelimesinden türetilmiştir. “Karanlık yap. Karart ki kitle bilmesin, toplum bilmesin, başkaları bilmesin. Sadece biz bilelim. Sadece bizimkiler bilsin.” Tüm despot yönetimler, tüm monarşiler tabiatları gereği obskürantisttir. Yani karartma uygularlar. Bilgiyi tekele [...]

HAYAT, İNSAN VE EĞİTİM

“İnsan, kendisine verilmiş hayat hakkını kullanırken sürekli olarak takviye edilmeye muhtaç bir yapıya sahiptir. Bütün takviyeleri eğitim paydasında toplamak mümkündür. Tarih sahnesine çıktığı günden bu yana elçiler vasıtasıyla insana tebliğ edilen vahiy, insanı takviye etmek içindir. Bütün takviye edici uyarılar, insanın eğitilmesi için yapılan uyarılardır. İnsan, [...]

BİLGİNİN İSLAMİLEŞTİRİLMESİ MÜMKÜN MÜ?

XVI. yüzyıldan itibaren Rönesans ve Reform hareketleri ile birlikte Batı dünyası bilim ve felsefe alanında İslam dünyasına karşı üstünlük kurmaya başladı. Aynı dönemlerde İslam, ortaya çıktığı yaratıcı gücünü giderek kaybetmeye, bilim ve felsefe alanında üstünlüğünü yitirmeye başladı. Gerileme sadece bilim ve felsefe alanında değil askeri ve siyasi alanda da [...]

ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ

Yönetmen: (Peter Lindsay Weir – d.1944) Filmlerinde insanları nasıl yakalayacağını başarı ile gösterir. Sonbahar renklerinin ortasında, okul arazisinde yürüyen çocukların görüntülerinin yanı sıra karlı arazide yürüyen çocukların görüntüleri ile de Weir, sahnelere uygun bir şiirsellik katar. Senarist: (Tom Schulman - d.1950) Bu film ile en iyi senaryo dalında Oscar [...]

TOPLUMLARIN KALKINMASINDA VEYA GERİLEMESİNDE DİN ALGISININ ROLÜ

Yüce Allah, yeryüzünde insanlar için sayısız imkânlar yaratmış ve bunlardan kazanıp yararlanmalarını söylemiştir: “Yeryüzünü hizmetinize veren/musahhar eden odur. Üzerinde dolaşın ve verdiği rızıktan yiyin. Dirilip onun huzuruna geleceksiniz.” (Mülk 67/15) Kimileri akıl ve beden yeteneklerini daha çok kullanarak çalışıp doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bu [...]

SOSYOLOG ADEM İNCE İLE GÜNÜMÜZ EĞİTİM ANLAYIŞINA DAİR TÜRKİYE’NİN ZİHNİ VE PRATİK SORUNLARINI KONUŞTUK

Samsun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sosyolog Adem İnce ile Günümüz eğitim anlayışına dair Türkiye’nin zihni ve pratik sorunlarını ve eğitim sosyolojisi alanında kaleme aldığı “Eğitilmiş İnsanın İmali” isimli eserini konuştuk. Bilgi nedir? Bilgi ve insan arasındaki ilişkiyi nasıl formüle ediyorsunuz? Eğitilmiş İnsanın İmali isimli eserde, “İnsan Neden [...]

İNSAN ORİJİNALDİR

İnsanın maarif (eğitim-öğretim) üzerine konuşması, kendisi, içinden çıktığı çevre, maruz kaldığı sistem üzerine konuşması, kendisini tanıması, kendisiyle yüzleşmesi demektir. Bu çerçevede bir ömür insanı formatlayan süreçlerden (tedris/öğrenim, talim/öğretim, terbiye/eğitim, tezkiye/arınma), kurumlardan (mezhep, tarikat, medrese, mekteb, mescid, okul/école, [...]

KENDİ OLMA YOLCULUĞUNDA İNSAN

Mevsimler diyorum, yalnızlıklarını yanlarına alıp gidiyorlar arkalarında izler bırakarak. Yaz bir gölge gibi geçti. Güz ise kaybettiği sebepsiz hüzünleri, ayrılıkları, gurbet türkülerini arıyor. İçimizdeki yeni baharlar için umut dolu papatyalar yeşertiyoruz. Hayatın her yeni sayfasına anlamlı öyküler yazmak için yaşamıyorsak, kalp coğrafyamıza uçuşan kuşların kanadını [...]

NURETTİN TOPÇU TÜRKİYE’NİN MAARİF DÂVASI

Nurettin Topçu’nun, 1940-60 Türkiye’sinde eğitim sistemine dair sorunları ele aldığı Türkiye’nin Maarif Davası isimli eser; yazarın kendi görüş ve düşünceleri etrafında şekillenen, geçmişten geleceğe Türkiye’deki eğitim sisteminin anatomisini çizen önemli eserler arasında yer almaktadır.  Eser, her ne kadar maarif (eğitim) ile ilgili bir muhtevaya sahip olsa da [...]

Follow