O Kadın Kime Adadı Kendini?

Gamze ÖZBAĞ   Kızım olursa adını 'Meryem' koyacağım. Hayır. Önce 'Hanne' olacağım! “Kızım olursa adını ‘Meryem’ koyacağım.” Ne çok duyarız bu dua niyetine söylenmiş cümleyi. Kim Meryem gibi bir kız evlada sahip olmak istemez ki, iffetli tertemiz bir evlada… Her anne ister Meryem gibi bir evlat ama her anne düşünmez Hanne olmayı; Meryem’e sahip olmayı, Hanne olmayı [...]

Umut Işığı

Feyza DEMİR   Bir bebeğiniz olduğunu öğrendiniz. İçinizi inanılmaz bir heyecan kapladı. İlk defa anne olacaksınız. Hem kaygılarınız var hem de müthiş bir mutluluk yaşıyorsunuz. Okuduğunuz onlarca pedagojik kitabın ilhamıyla elinizi karnınıza koyuyor, doğmasını beklediğiniz yavrunuzla konuşuyorsunuz. Onu ne kadar çok sevdiğinizi, büyük bir heyecanla gelmesini beklediğinizi söylüyorsunuz ve doğum [...]

Adama Bilinci Ve Takva

Bilgin ERDOĞAN Dini davranışın, adamak ve adanmak gibi iki temel boyutu vardır. Tüm ibadetlerin ruhunu bu iki temel maksat oluşturur. Tüm iradeli varlıklar Allah’a kulluk etmek için yaratılmışlardır zira ancak kulluk makamının gereği olan adamak ve adanmak ile cennetini kaybeden Âdemoğlu yeryüzündeki varoluşsal anlamıyla buluşur. Aksi takdirde dünya isimli bu sahnede, kulun kendini kaybetmesi mukadder olur. [...]

Fizikte Zaman Kavramı

Sevtap MENDİ Zaman konusu, fizik biliminin ve felsefenin en çok karmaşık bulduğu konulardandır. Newton fiziğinde zaman, uzaydan bağımsız olarak evrenin her noktasında mutlak kabul edilmektedir. Einstein, Newton fiziğinin uzay ve zamanı ayrı ele alarak tanımladığı zaman kuramını, özel görelilik yasası ile çökertmiştir. Einstein, Newton’un aksine uzay zamanın esnek ve dinamik olduğunu ileri sürerek hareket ve [...]

Hayır Medeniyetini Yeniden İnşa Edebilmek

Fethi GÜNGÖR   “Hayr” kelimesi Arapça “h-y-r” kökünden türeyen bir mastar olup “iyi, seçkin, iyilik, iyi davranış” anlamlarını ifade etmektedir. Türkçe sözlüklerde; “Bir karşılık beklemeksizin yapılan yardım, iyilik işi, iyilik. Yararlı, uğurlu, güzel, hayırlı, iyi.” şeklinde tanımlanan “hayır” kökünden türemiş [...]

Kehanet Ve Kerametin Gaybla İlişkisi

Fehmi YAĞLI   İnsanlık aleminde bugüne kadar geleceğe yönelik verilen birtakım haberler ve haberi veren kimseler insanoğlunun her zaman dikkatini çekmiştir. İstisnai özelliğe sahip bu tip kişiler batı medeniyetinde “Kâhin” diye adlandırılırken verdikleri haberlere de “kehanet” denilmiştir. İslam medeniyetinde benzer kimselere ise “Evliya” “Şeyh” gibi isimler verilirken, [...]

Zaman Sarkacının İki Boyutu: Hayat ve Ölüm

Cevdet IŞIK   Dünyanın bir yol ve insanın da bir yolcu olduğu düşünüldüğü zaman, en yalın ve somut haliyle ilk akla gelen, bu yolun nasıl bir yol olduğu ve yolcunun da bu yolda nasıl yol aldığı sorusudur. Öyle ya, eğer yol ve yolcudan bahsediyorsak, bu yolu ve yolcuyu bilmemiz, idrak etmemiz ve böylece ikna olmamız gerekir. Yol ve yolcu ile ilgili olarak bir bilgi ve bilinç söz konusu değilse, o zaman [...]

Hasenattan Salihata, Pasif İyiden Aktif İyiye

Mustafa İSLÂMOĞLU   Var olmak aktif olmaktır   Madde aktiftir. Madde atomlardan oluşur. Atomlar çekirdek ve etrafında onu tavaf eden elektronlardan oluşur. Elektron hacısının atom Kâbe’sini tavafı bir an bile durmaz. Maddenin aktivitesini yitirmesi durumuna “maddenin çökmesi” denilir. Kâinat aktiftir. Uzay boşluğunda yer alan hiçbir cisim pasif değildir. Bir yörüngesi olmak, [...]

Esma-İ Hüsna: Arştan Bilincin Arzına Uzanan El

Mustafa İSLÂMOĞLU   Esma iki şeyi tanıtır: Allah’ı ve insanı   İnsan ve kâinat Allah’ın iki büyük projesidir. İnsan Allah’ın projesi olduğu içindir ki, “Allah insana şahdamarından daha yakındır”. Kâinat Allah’ın projesi olduğu içindir ki, “Allah göklerin ve yerin nurudur”, bir başka söyleyişle; “Allah kâinatın [...]

Follow