Yılın Hacısı: Yemenli İbrahim

Mustafa DEMİR   Bütün Müslümanların ömürlerinde en az bir kez yapmayı çok istedikleri gibi, haccı ben de yerine getirmeyi ve bu tecrübeyi yaşamayı çok istiyordum. Allah’a şükürler olsun ki, O’nun rahmet ve yardımıyla bu arzumu yerine getirmiş bulunuyorum, elhamdülillah. Hayatımızdaki günceli ve bireyselliği iptal edip beş günlük tam toplumsallaşma sürecimizi [...]

Oruç Tutmak Kendini Tutmaktır

Mustafa İslamoğlu Derdimiz kendimizle. Kendini bilmeyen neyi bilir? Kendisiyle kavgalı olan kiminle barışıktır? Kendini kaybeden neyi kazanır? Türkçe'mizdeki "oruç tutmak" ne güzel tabir. Hep tutmuşumdur bu güzel tabiri. "Tabir" nitelemem boşuna değil, çünkü oruca ilişkin akıl yürütmelerimizde ve zihni intikalimizde birer "geçit" (: 'ubur), birer "köprü" işlevi görüyor bu [...]

Öldürmeyen Şey Güçlendirir Mi? (Rezilyans/Yılmazlık)

Ayşe Demet AKGÜN (Psikolojik Danışman)   Rezilyans Nedir?   Sosyal bilimlerin fizikten ödünç aldığı rezilyans; kendini toparlama gücü, esneklik, olumsuzluklara karşı hazır olma, stres ve travmayla başa çıkabilme, zor koşullara uyum sağlama, yıkıcı deneyimlerden bir şeyler öğrenerek başa çıkma ve gelişme kapasitesidir.   Esneyip yeniden eski haline dönen bir yay-a, ya da [...]

Gıdalarda Böcek Boyası Kullanımı Azalıyor

Vahit MAHMAT Gıdalarda boya maddesi olarak kullanılan karmin uzun yıllardan beri kullanılıyor. Çoğunluğu Meksika’dan ithal edilen bu boya kaktüslerin üzerinde yetişen böcekten elde ediliyor. İlk olarak “karmin böcek boyası”nı 2012 yılında Helal Platform tarafından taşınmış gıda gündemine uzun süre meşgul etmişti. Tüketiciler böceğin kurutularak toz haline getirilmesi ile üretimi [...]

Kur’an’a Göre Esma-İ Hüsna Analizleri

Prof. Dr. Orhan ARSLAN   EL KARîB (ÇOK YAKIN) Karîb; hem çok yakın olan, hem de kendisine yakın olunmak istenilen demektir. Kurb, yakın manasındadır. Kurban yakınlaşan, kurbanlık yaklaştıran demektir. Kişiyi Allah’a yaklaştıran he şey kurbanlıktır. Âdem’in iki oğlu da kendilerini Allah’a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı (Maide 5:27). Kurban bayramında kurbanlık hayvan kesilir, insan kurban [...]

Döngü İçinde Çocuk Olmak

Uzm. Dr. A. Tuba ARABALI TURGUTLU (Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı)   Çocuk bir haykırış ile alır ilk nefesi hayattan, ilk ayrılıktır bu nefes, anneyle göbek bağı kesilir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyaya gözlerini açan bir çocuk bu. Bizim Anadolu’nun kültürüne, geleneğine, genetiğine açmıştır gözlerini. Anadolu’nun genetiği dolaşır [...]

Ahzab: “İttifak” Simgesi

Kadir CANATAN   Medine’de indirilen bu sure 73 ayetten oluşmaktadır. Hendek Savaş’ında üç kesim ittifak yaparak Müslümanlara saldırmışlardır. Söz konusu ittifakı anlatmak üzere kullanılan “ahzab” kelimesi, taraftar, yandaş, grup, kendi içinde amaçlı ve kararlı topluluk, parti ve hizip demektir. Ahzab kelimesi, bu surede iki kez geçtiğinden dolayı bu adı almıştır. [...]

Sembol (Şeâır) Olarak Hac ve Kurban

Hüseyin K. ECE    -Sözlükte şeâir Şeâir kelimesini aslı “şe-a-ra” fiilidir. Bu fiil ve türevleri Kur’an’da 40 yerde geçmektedir. “şe-a-ra” fiili sözlükte; bilmek, hissetmek, iyice bilip anlamak, farkına varma, şiir söylemek anlamlarına gelir. Kur’an’da 27 âyette yer alıyor. Aynı kökten gelen “şiâr”; parola, sembol, bir [...]

Hacc: Sembollerle Yapılan Bir Kulluk Gösterisi (Şeytan Taşlamak)

İsmail Hakkı BAŞDAĞ   Allah (c.c) yaratmış olduğu kullarına, yaşadıkları dünya hayatında sadece onun belirlediği bir sistemin hâkim olduğu inanç ve kurallar çerçevesinde yaşamalarını emretmiştir. Bu sistemin Kur’an’daki adı, "İslam Dini" olup bu isim altında birtakım kurallar manzumesi, tarih boyunca gelen elçiler vasıtası ile beyan edilmiştir. Sembol; Ortak bir gayeyi ve fikri ifade [...]

Follow