Kur’an’a Göre Esma-İ Hüsna Analizleri

Prof. Dr. Orhan ARSLAN   EL KARîB (ÇOK YAKIN) Karîb; hem çok yakın olan, hem de kendisine yakın olunmak istenilen demektir. Kurb, yakın manasındadır. Kurban yakınlaşan, kurbanlık yaklaştıran demektir. Kişiyi Allah’a yaklaştıran he şey kurbanlıktır. Âdem’in iki oğlu da kendilerini Allah’a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı (Maide 5:27). Kurban bayramında kurbanlık hayvan kesilir, insan kurban [...]

Döngü İçinde Çocuk Olmak

Uzm. Dr. A. Tuba ARABALI TURGUTLU (Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı)   Çocuk bir haykırış ile alır ilk nefesi hayattan, ilk ayrılıktır bu nefes, anneyle göbek bağı kesilir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyaya gözlerini açan bir çocuk bu. Bizim Anadolu’nun kültürüne, geleneğine, genetiğine açmıştır gözlerini. Anadolu’nun genetiği dolaşır [...]

Ahzab: “İttifak” Simgesi

Kadir CANATAN   Medine’de indirilen bu sure 73 ayetten oluşmaktadır. Hendek Savaş’ında üç kesim ittifak yaparak Müslümanlara saldırmışlardır. Söz konusu ittifakı anlatmak üzere kullanılan “ahzab” kelimesi, taraftar, yandaş, grup, kendi içinde amaçlı ve kararlı topluluk, parti ve hizip demektir. Ahzab kelimesi, bu surede iki kez geçtiğinden dolayı bu adı almıştır. [...]

Sembol (Şeâır) Olarak Hac ve Kurban

Hüseyin K. ECE    -Sözlükte şeâir Şeâir kelimesini aslı “şe-a-ra” fiilidir. Bu fiil ve türevleri Kur’an’da 40 yerde geçmektedir. “şe-a-ra” fiili sözlükte; bilmek, hissetmek, iyice bilip anlamak, farkına varma, şiir söylemek anlamlarına gelir. Kur’an’da 27 âyette yer alıyor. Aynı kökten gelen “şiâr”; parola, sembol, bir [...]

Hacc: Sembollerle Yapılan Bir Kulluk Gösterisi (Şeytan Taşlamak)

İsmail Hakkı BAŞDAĞ   Allah (c.c) yaratmış olduğu kullarına, yaşadıkları dünya hayatında sadece onun belirlediği bir sistemin hâkim olduğu inanç ve kurallar çerçevesinde yaşamalarını emretmiştir. Bu sistemin Kur’an’daki adı, "İslam Dini" olup bu isim altında birtakım kurallar manzumesi, tarih boyunca gelen elçiler vasıtası ile beyan edilmiştir. Sembol; Ortak bir gayeyi ve fikri ifade [...]

Bu Sistemde ve Bu Kültürle Deist Olmamak Ne Kadar Mümkün Olur?

Prof. Dr. İbrahim SARMIŞ   Yazılı ve görsel medyada son zamanlarda şu veya bu kesimden gençlerin deist veya ateist olduğu seslendiriliyor. Doğrusu, rüzgar  eken fırtına biçer, dedikleri gibi gerek yüzyıldır toplumu Batılılaştırmak/batırmak için eğitim öğretimde uygulanan pozitivist ve seküler hayat felsefesinin, gerek her askeri darbe döneminde yapılan ilk uygulamanın İmam Hatip Okullarının [...]

Çocuklar Neden Sınırlara İhtiyaç Duyarlar?

Tûba ERDEM Çocuklar, yaşadıkları dünyanın kurallarını anlamak isterler ve buna ihtiyaçları vardır. Onlardan ne beklendiğini, diğer insanlarla birlikteyken durdukları yeri, ne kadar ileri gidebileceklerini ve çok ileri gittikleri zaman neler olacağını bilmek isterler. Büyüdükçe artan beceri ve kapasitelerini ölçebilmek ihtiyacındadırlar. Sınırlar, bu öğrenme ve keşfetme sürecinde [...]

Kurban: Varlık Hiyerarşisindeki Yerimizi Bilmek

Doç.Dr. Fethi GÜNGÖR   “De ki: “Benim tüm istek ve arzum, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir! Uluhiyyetinde O’nun ortağı yoktur: Ben işte bu tevhid ile emrolundum; ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah’a teslim edenlerin öncüsüyüm!” (En’âm 6:162-163).   İbadetleri ibadet yapan şekil ve [...]

Sekülerizmin Panzehiri Kurban

Cevdet IŞIK Her insanın sahip olduğu bir tasavvur olmalıdır. Zira tasavvur, insan olmanın ve insan kalmanın önemli bir göstergesidir. Yani tasavvuru olmayanın insan olarak adlandırılması yanlış bir adlandırma olacaktır. Çünkü insan akıl sahibi bir varlıktır. Akletmek insanın en önemli özelliğidir. İnsan aklederek anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır. İnsan anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırken [...]

Follow