Gizlilik Politikası

Dergi aboneliğine ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesi, diğer Dergi anket ve formları, Dergi web sayfası kullanıcı portalı kapsamında toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde işlenebileceği, korunması, verilere ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
Abone Bilgileri
Abonelerin bir takım kişisel verileri (ad- soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Dergimiz tarafından abonelik kapsamındaki listeleme, gönderim, faturalandırma, bilgilendirme vb. ifa işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacına yönelik ve bu amaç ile sınırlı olarak, abonelik formlarının veya Dergi web sayfamızda yayınlanan diğer form ve anketlerin doldurulması yoluyla elde edilmekte,  abonelik süresince saklanmakta ve yukarıda belirtilen amacın gerektirdiği ölçüde kargo şirketi, muhasebeci vb. gibi üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır.
Elde edilen bu kişisel verilerin, abonelerimizin kimlikleri ifşa edilmeden ve belirlenebilir olmayacak şekilde çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanları ve pazar araştırmaları çerçevesinde de kullanılması mümkündür.
Elde ettiği kişisel veriler ile ilgili olarak “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan Dergimiz, bu verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata uymak ile yükümlüdür. Bu çerçevede, kişisel verilerin hukuka, dürüstlük kuralına aykırı ve/veya yukarıda belirtilen amaçlar ile abonelik süresi dışında işlenmesine engel olmak, söz konusu verilerin güvenli bir ortamda saklanmasını sağlamak hususlarında gerekli önlemler tarafımızca alınacak, herhangi bir veri ihlali durumunda Abone derhal bilgilendirilecektir.
Abone her zaman kayıtlı iletişim adreslerinden Dergi’ye ulaşarak kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini sorgulama, kişisel verileri işlenmişse işlenme amacı, işlenen verilerin bu amaca uygun olarak kullanıp kullanılmadığı, verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler de dahil her türlü  bilgiyi isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, verilerin silinmesini veya yok edilmesini, bu doğrultuda yapılan işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir.
Dergi kendisine yöneltilen bu talepleri ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti alarak en geç otuz gün içerisinde yazılı şekilde yanıtlamak ile yükümlüdür. Abone, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; bu cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilme hakkına sahiptir.
Ticari Elektronik İletiler
Dergimiz bazı dönemlerde abonelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Abonelerimiz bu gibi iletileri alıp almama konusundaki her türlü seçimi abone olurken yapabilmekte, sonrasında Dergi’ye yazılı bildirimde bulunarak, web sitesindeki hesap bilgileri bölümünü ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linki kullanarak bu seçimlerini değiştirebilmektedirler. Abone tarafından herhangi bir tercih yapılmadığı durumda kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmeyecektir.
IP Adresleri
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Dergimiz, web sayfası üzerinden işlem yapan kullanıcıların IP adresini kaydetmekte ve bunları kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. IP verileri ile ilgili olarak kullanıcılar, bu belgenin “abone bilgileri” başlığı altında belirtilmiş olan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan kaynaklanan haklarını kullanabilecekleri konusunda bilgilendirilmişlerdir.
Kredi Kartı Güvenliği
Dergimiz, sitemizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.
İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.
Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği tarafımızca Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren abone ve kullanıcıların siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi kişi ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.
Abone/Kullanıcı olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Abone/Kullanıcı giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.
Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.
Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Dergimize ait tüm online alışveriş sitelerimizde Dergimize dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.
Mail Order Kredi Kart Bilgileri Güvenliği
Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz Dergimiz tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.
 Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamalar
Dergimiz web sitemizde verilen linkler vasıtasıyla erişilen üçüncü sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Dergimize ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.
İstisnai Haller
Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Dergimiz, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere aşağıda belirtilmiştir:

  1. İlgili mevzuatın açıkça öngörmesi,
  2. Yetkili adli ve idari otoritelerin karar ve talepleri doğrultusunda getirilen yükümlülüklere uyulması,
  3. Abonelik kapsamındaki Mesafeli Satış Sözleşmesi ve/veya ileride abone veya kullanıcılarla akdedilebilecek olan sözleşmelerin kurulması ve/veya yerine getirilmesi için doğrudan doğruya gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
  4. Abone ve kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması,
  5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen diğer istisnai hallerin gerçekleşmesi

E-Posta Güvenliği
Tarafımıza herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Dergimiz e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.
Tarayıcı Çerezleri
Dergimiz, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.
Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
Değişiklik
Dergimiz, ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerilerinizi aşağıda belirtilen iletişim adreslerimiz aracılığıyla bize iletebilirsiniz:

Follow