Söyleşiler

Ali Bulaç ile Çağımızın Krizi Olan Çokluk Tutkusu Üzerine Söyleştik

Söyleşen: Hatice İ. Erdem - Ahmet Polat   Tekâsür Sûresi’nde çokluk tutkusunun insanı helak edeceğine yapılan vurgu bağlamında toplam yirmi ayette geçen ve tamamı eleştirel niteliğe sahip olan “ekseri’n-nâs” (insanların çoğu) ifadesinde anlatılmak istenen nedir? Neden “insanların çoğu” mahkûm edilir? Kur’an-ı Kerim, genellikle kendini tefsir eder. [...]

Beynimiz Ahlâkı Nasıl İcat Ediyor?

 “Vicdan” konulu sayımızda, Nörofilozof Patricia Churchland’ın Vicdan: Ahlâki Sezginin Kökeni isimli eserini kritik ederek vicdanın nasıl evrimleştiğine dair teorisine ilişkin Vox Media’ya verdiği bir söyleşiyi siz kıymetli okurlarımız için çevirdik.   Patricia Churchland, yıllardır kendisini rahatsız eden bir sorudan bahsediyor: “İnsanlar nasıl oldu da empati ve diğer [...]

Teknoloji Çağında Vicdan ve Ahlâk

Söyleşi: İlhami Güler Söyleşen: Hatice İ. Erdem - Ahmet Polat 1.Vicdan Böyle Buyurdu kitabınızda vicdanın, dini-ahlâki hakikatlerin anlaşılmasında nasıl bir rol oynadığını vurguluyorsunuz. Bu bağlamda, vicdanın insan hayatındaki önemini nasıl tanımlarsınız? Şöyle ki vicdan; metre, saat veya terazi gibi somut bir ölçer değil sübjektif ve soyut bir ölçer. Benim anlayabildiğim [...]

Krizden Umut Yaratmak: İsrail-Filistin Gerçeği Üzerine Bülent Şahin Erdeğer ile Söyleşi

Söyleşen: Cuma Obuz   Gazze’de yaşananlar malum. Yakından takip ediyorsunuz zaten. Büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Son süreçte bir ateşkes oldu, uzatılan ateşkesler ve esir takası yapıldı. Süreç nasıl başladı? 7 Ekim’de yapılan saldırıdan bu yana genel olarak neler yaşandı bölgede? Bununla giriş yapalım isterseniz. Tabii. Bölgede hiçbir şey yokmuş da her şey 7 [...]

Feryal Kalkavan Taslaman ile Geçmişten Bugüne Haklı Savaş Teorisinin Evrimi ve Etkileri

Söyleşen: Hatice İ. Erdem   “Haklı savaş” nedir? Bu kavramın tarihi gelişimindeki önemli dönemeçler nelerdir ve bu dönemeçler kavramın yorumlanışını nasıl etkilemiştir?   İnsanlık tarihi kadar eski olan savaşlar bazen medeniyetleri yok etmiş, bazen yenilerini ortaya çıkarmış, bazen milyonlarca insanın ölmesine sebep olmuş, bazen de ülkelerin sınırlarını değiştirmiştir. [...]

İslam Tarihinde Engizisyon Bitmez

Söyleşi: PROF.DR.MEHMET AZİMLİ Söyleşen: HATİCE İ. ERDEM İnsan tarihi, ideolojik ve felsefi farklılıkları kucaklama kapasitesinin bir ölçütü olarak, zaman zaman bireyin düşünce özgürlüğü sınırlarıyla imtihan edilmiştir. Bizler de bu kapsamda, tarih boyunca fikirleri sebebiyle sorgulanan, dışlanan, ve hatta katledilen insanların hikayelerini ve bu karanlık dönemlerin [...]

Meal-Okur Araştırması

Bu saha çalışması, Kur'an'ın anlamıyla buluşma hikayeleri ve günlük meal okuma rutinlerini araştırdığımız bir çalışmadır. Bu çalışma sayesinde Kur'an mealine karşı çekinceleri olanlar veya düzenli bir okumaya başlama konusunda bir türlü zaman bulamayanlar için bir ilham kaynağı oluşturmayı amaçlıyoruz. Aşağıda, katılımcılarımızın Kur'an meal okumaya nasıl başladıklarına [...]

Nebevi Kur’an Halkaları Derneği ile “Kur’an Halkaları” üzerine yürüttükleri çalışmaları ve güncel faaliyetlerini konuştuk…

KUR’AN HALKALARI İLE SÖYLEŞİ Söyleşi: Erdem Acar ve Hasan Hafızoğlu Söyleşen: Hatice İ. ERDEM 2012 yılında Kur’an Nesli Projesi kapsamında; Nebevi Kur’an Halkaları resmi alt yapısını da tamamlayarak kurumsal hale gelen Nebevi Kur’an Halkaları Derneği ile “Kur’an Halkaları” üzerine yürüttükleri çalışmaları ve güncel faaliyetlerini [...]

Prof. Dr. Murat Sülün ile Kur’an meallerinin seyri, tefsir ilminin mahiyeti ve usulüne dair söyleştik…

Söyleşi: Prof. Dr. Murat SÜLÜN Söyleşen: Hatice İ. ERDEM – Ahmet POLAT   Prof. Dr. Murat Sülün ile Kur’an ile insanı buluşturma gayretinde olan Kur’an meallerinin seyri, tefsir ilminin mahiyeti ve usulüne dair söyleştik…   Kur’an üzerine derin düşünen, eserler ortaya koyan birisiniz. Kur’an’ın kelâm oluşu, onun başka dillere çevrilmesi [...]

Follow