Sembol (Şeâır) Olarak Hac ve Kurban

Hüseyin K. ECE    -Sözlükte şeâir Şeâir kelimesini aslı “şe-a-ra” fiilidir. Bu fiil ve türevleri Kur’an’da 40 yerde geçmektedir. “şe-a-ra” fiili sözlükte; bilmek, hissetmek, iyice bilip anlamak, farkına varma, şiir söylemek anlamlarına gelir. Kur’an’da 27 âyette yer alıyor. Aynı kökten gelen “şiâr”; parola, sembol, bir [...]

Hacc: Sembollerle Yapılan Bir Kulluk Gösterisi (Şeytan Taşlamak)

İsmail Hakkı BAŞDAĞ   Allah (c.c) yaratmış olduğu kullarına, yaşadıkları dünya hayatında sadece onun belirlediği bir sistemin hâkim olduğu inanç ve kurallar çerçevesinde yaşamalarını emretmiştir. Bu sistemin Kur’an’daki adı, "İslam Dini" olup bu isim altında birtakım kurallar manzumesi, tarih boyunca gelen elçiler vasıtası ile beyan edilmiştir. Sembol; Ortak bir gayeyi ve fikri ifade [...]

Bu Sistemde ve Bu Kültürle Deist Olmamak Ne Kadar Mümkün Olur?

Prof. Dr. İbrahim SARMIŞ   Yazılı ve görsel medyada son zamanlarda şu veya bu kesimden gençlerin deist veya ateist olduğu seslendiriliyor. Doğrusu, rüzgar  eken fırtına biçer, dedikleri gibi gerek yüzyıldır toplumu Batılılaştırmak/batırmak için eğitim öğretimde uygulanan pozitivist ve seküler hayat felsefesinin, gerek her askeri darbe döneminde yapılan ilk uygulamanın İmam Hatip Okullarının [...]

Çocuklar Neden Sınırlara İhtiyaç Duyarlar?

Tûba ERDEM Çocuklar, yaşadıkları dünyanın kurallarını anlamak isterler ve buna ihtiyaçları vardır. Onlardan ne beklendiğini, diğer insanlarla birlikteyken durdukları yeri, ne kadar ileri gidebileceklerini ve çok ileri gittikleri zaman neler olacağını bilmek isterler. Büyüdükçe artan beceri ve kapasitelerini ölçebilmek ihtiyacındadırlar. Sınırlar, bu öğrenme ve keşfetme sürecinde [...]

Kurban: Varlık Hiyerarşisindeki Yerimizi Bilmek

Doç.Dr. Fethi GÜNGÖR   “De ki: “Benim tüm istek ve arzum, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir! Uluhiyyetinde O’nun ortağı yoktur: Ben işte bu tevhid ile emrolundum; ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah’a teslim edenlerin öncüsüyüm!” (En’âm 6:162-163).   İbadetleri ibadet yapan şekil ve [...]

Sekülerizmin Panzehiri Kurban

Cevdet IŞIK Her insanın sahip olduğu bir tasavvur olmalıdır. Zira tasavvur, insan olmanın ve insan kalmanın önemli bir göstergesidir. Yani tasavvuru olmayanın insan olarak adlandırılması yanlış bir adlandırma olacaktır. Çünkü insan akıl sahibi bir varlıktır. Akletmek insanın en önemli özelliğidir. İnsan aklederek anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır. İnsan anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırken [...]

Bayramda “Chopin”

Muharrem Erhan KOYUNCU  Dileyen kimsenin, kendisinin kabul ettiği yolu bulmasından başka bir karşılık istemeyen; doğru yolu göstermesi ve yanlış yolda olanları uyarması için Resûller gönderen Rabbimize hamdolsun. Göğü, yeri ve bu ikisi arasındakileri bir oyun ve bir eğlence olsun diye değil bir anlam ve bir amaç için yaratan Rabbimize hamdolsun. Bahşettiği hidayet sayesinde “dünya hayatının [...]

Habil-Kabil’e Kur’an’dan Bakmak

Nesibe ŞENATLI   Bismillah... Âdemoğlu meseli -Âdem’in iki oğlu kıssası(!)- rivayetlerle ve çoğunlukla İsrâiliyat’ın etkisiyle şekillenmiştir. Literatürde Hâbil-Kabil kıssası olarak kabul edilmekle beraber, ilk insan(!) ve ilk peygamber Hz. Âdem (as)’ın iki oğlu olarak geçer. Kuran-ı Kerim’in nüzulünden önce de konu, Hâbil-Kabil kıssası olarak biliniyordu. [...]

Hz. İbrahim’in Kurban Olarak Sunduğu Oğlu Hz. İsmail Mi, Hz. İshak Mı?

Hüseyin AYKAN   Kur’an-ı Kerim, Kurban kıssasında (37/100-113) geçen Hz. İbrahim Aleyhisselâm’ın kurban ettiği çocuğun ismini açıkça zikretmiyor. Bunun birçok hikmeti vardır. Fakat her şeye rağmen bunun yine de merak edilmesi, konunun açıklığa kavuşturulmasını gerekli kılıyor. Nitekim bazı ilim çevrelerinde bu durum gündeme geliyor ve tartışılıyor. İbrahim [...]

Follow