Sekülerizmin Panzehiri Kurban

Cevdet IŞIK Her insanın sahip olduğu bir tasavvur olmalıdır. Zira tasavvur, insan olmanın ve insan kalmanın önemli bir göstergesidir. Yani tasavvuru olmayanın insan olarak adlandırılması yanlış bir adlandırma olacaktır. Çünkü insan akıl sahibi bir varlıktır. Akletmek insanın en önemli özelliğidir. İnsan aklederek anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır. İnsan anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırken [...]

Bayramda “Chopin”

Muharrem Erhan KOYUNCU  Dileyen kimsenin, kendisinin kabul ettiği yolu bulmasından başka bir karşılık istemeyen; doğru yolu göstermesi ve yanlış yolda olanları uyarması için Resûller gönderen Rabbimize hamdolsun. Göğü, yeri ve bu ikisi arasındakileri bir oyun ve bir eğlence olsun diye değil bir anlam ve bir amaç için yaratan Rabbimize hamdolsun. Bahşettiği hidayet sayesinde “dünya hayatının [...]

Habil-Kabil’e Kur’an’dan Bakmak

Nesibe ŞENATLI   Bismillah... Âdemoğlu meseli -Âdem’in iki oğlu kıssası(!)- rivayetlerle ve çoğunlukla İsrâiliyat’ın etkisiyle şekillenmiştir. Literatürde Hâbil-Kabil kıssası olarak kabul edilmekle beraber, ilk insan(!) ve ilk peygamber Hz. Âdem (as)’ın iki oğlu olarak geçer. Kuran-ı Kerim’in nüzulünden önce de konu, Hâbil-Kabil kıssası olarak biliniyordu. [...]

Hz. İbrahim’in Kurban Olarak Sunduğu Oğlu Hz. İsmail Mi, Hz. İshak Mı?

Hüseyin AYKAN   Kur’an-ı Kerim, Kurban kıssasında (37/100-113) geçen Hz. İbrahim Aleyhisselâm’ın kurban ettiği çocuğun ismini açıkça zikretmiyor. Bunun birçok hikmeti vardır. Fakat her şeye rağmen bunun yine de merak edilmesi, konunun açıklığa kavuşturulmasını gerekli kılıyor. Nitekim bazı ilim çevrelerinde bu durum gündeme geliyor ve tartışılıyor. İbrahim [...]

O Kadın Kime Adadı Kendini?

Gamze ÖZBAĞ   Kızım olursa adını 'Meryem' koyacağım. Hayır. Önce 'Hanne' olacağım! “Kızım olursa adını ‘Meryem’ koyacağım.” Ne çok duyarız bu dua niyetine söylenmiş cümleyi. Kim Meryem gibi bir kız evlada sahip olmak istemez ki, iffetli tertemiz bir evlada… Her anne ister Meryem gibi bir evlat ama her anne düşünmez Hanne olmayı; Meryem’e sahip olmayı, Hanne olmayı [...]

Umut Işığı

Feyza DEMİR   Bir bebeğiniz olduğunu öğrendiniz. İçinizi inanılmaz bir heyecan kapladı. İlk defa anne olacaksınız. Hem kaygılarınız var hem de müthiş bir mutluluk yaşıyorsunuz. Okuduğunuz onlarca pedagojik kitabın ilhamıyla elinizi karnınıza koyuyor, doğmasını beklediğiniz yavrunuzla konuşuyorsunuz. Onu ne kadar çok sevdiğinizi, büyük bir heyecanla gelmesini beklediğinizi söylüyorsunuz ve doğum [...]

Adama Bilinci Ve Takva

Bilgin ERDOĞAN Dini davranışın, adamak ve adanmak gibi iki temel boyutu vardır. Tüm ibadetlerin ruhunu bu iki temel maksat oluşturur. Tüm iradeli varlıklar Allah’a kulluk etmek için yaratılmışlardır zira ancak kulluk makamının gereği olan adamak ve adanmak ile cennetini kaybeden Âdemoğlu yeryüzündeki varoluşsal anlamıyla buluşur. Aksi takdirde dünya isimli bu sahnede, kulun kendini kaybetmesi mukadder olur. [...]

Fizikte Zaman Kavramı

Sevtap MENDİ Zaman konusu, fizik biliminin ve felsefenin en çok karmaşık bulduğu konulardandır. Newton fiziğinde zaman, uzaydan bağımsız olarak evrenin her noktasında mutlak kabul edilmektedir. Einstein, Newton fiziğinin uzay ve zamanı ayrı ele alarak tanımladığı zaman kuramını, özel görelilik yasası ile çökertmiştir. Einstein, Newton’un aksine uzay zamanın esnek ve dinamik olduğunu ileri sürerek hareket ve [...]

Hayır Medeniyetini Yeniden İnşa Edebilmek

Fethi GÜNGÖR   “Hayr” kelimesi Arapça “h-y-r” kökünden türeyen bir mastar olup “iyi, seçkin, iyilik, iyi davranış” anlamlarını ifade etmektedir. Türkçe sözlüklerde; “Bir karşılık beklemeksizin yapılan yardım, iyilik işi, iyilik. Yararlı, uğurlu, güzel, hayırlı, iyi.” şeklinde tanımlanan “hayır” kökünden türemiş [...]

Follow