Evde Montessori ile Çocuğunuzdaki Bitmez Enerjiyi İyiye Kullanmak (3)

Evde Montessori[1] ile Çocuğunuzdaki Bitmez Enerjiyi İyiye Kullanmak[2] (3)   Amy Montessori Amy@montessorizone.us Instagram @montessori_zone   Bu bölümde çocukların Dil Gelişimi ve Okuma-Yazma Egzersizleri konularını ele alacağım.   Dil ve Dil Öğrenimine Duyarlı Dönemler   Dil, bir kültürün yol haritasıdır. Size halkının nereden geldiğini ve nereye gittiğini anlatır[3]. Dr. Maria [...]

Ehl-İ Sünnet’in Allah Tasavvuruna Ahlaki Açıdan Eleştirel Bir Yaklaşım Allah’ın Ahlakiliği Sorunu

Sevtap MENDİ   ‘’Kader’’ veya ‘’alın yazısı’’ inancının doğurduğu kayıtsızlıktan dolayı aşılanmadığı veya hastalıkları ihmal edildiği için tabii ecelleriyle ölmeyip, Allah’ın (haşa) erkenden ‘’aldığı’’ başta beş kardeşim olmak üzere, milyonlarca mümin evladının; ‘’kısmeti kapalı’’ olduğu için evde kalan [...]

ALLAH’IN ESMÂSIYLA AHLAKLANMAK

ALLAH’IN ESMÂSIYLA AHLAKLANMAK[1] Mustafa İSLAMOĞLU    “Allah’ın Ahlakıyla Ahlaklanınız” Rivayeti Allah hakkındaki en sahih bilgi kaynağımız esmâ-i hüsnâ olduğuna göre, esmâ-i hüsnânın eyleme dönüşmesinden bahsediyoruz demektir. Esmâ-i hüsnânın eyleme dönüşmesini ifade eden ünlü bir söz vardır: “Allah’ın ahlakıyla [...]

Pandemi’nin Sosyal Psikolojimize Etkisi ve George Floyd Protestoları Üzerine

Bilgin ERDOĞAN Pandemi kelime olarak Yunanca ’da, ‘tüm’ anlamına gelen ‘pan’ ile insanlar anlamındaki ‘demos’ kelimelerinden türeyen tüm insanlığı etkisi altına alan, salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Bir salgın hastalığın, pandemik olarak kabul edilmesi, onun yayılma hızı, tehlikesi ve önlem alınma zorlukları ile ilgilidir. Genelde bir hastalık, ilk defa dünya çapında [...]

KUR’AN’DA YER ALAN KİTAPLARI TANIMAK

Fethi GÜNGÖR fg@fethigungor.net   Giriş Enver İshak’ın Türkçeye tercüme ettiğim “Kütübü’l-Kur’ân” isimli Arapça eseri “Kur’an Kitapları” başlığıyla Nisan 2020’de İstanbul’da yayımlandı. Müellif, yarım asır boyunca üzerinde çalıştığı eserini İngilizceden sonra[1] Türkçeye de kazandırmak istemiş ve Temmuz [...]

Modern Muhafazakâr Filozof Prof. Sir Roger Scruton ve Onun Relativizm Eleştirisi

Özlem ADIYAMAN Sir Roger Scruton’nun ölümünü büyük bir üzüntü ile duymuştum. Kendisi ailesinin yanında 12 Ocak 2020 Pazar günü huzur içinde ölmüş. 27 Şubat 1944'te doğmuştu ve son 6 aydır kanserle savaşıyordu. Ailesi onunla ve tüm başarılarıyla gurur duyan bir ailedir. Ülkesinin Başbakanı Boris Johnson, o öldüğünde şöyle demiştir: [...]

İLHAMİ GÜLER İLE AHLAKTAN KOPUŞ ÜZERİNE

Söyleşen: Cuma OBUZ “Allah’ın Ahlakiliği Sorunu” isimli bir eser kaleme aldınız. Bu eserden yola çıkarak ilk sorumu sormak istiyorum; ‘Allah’ın ahlakiliği’nden kastınız nedir? Siz bu ifadeyi, geleneksel ‘kader’ anlayışının, Anadolu jargonu ile alın yazısı, kara talik, feleğin çemberi, ‘yazgısı böyleymiş’ gibi inanışların karşısında mı konumlandırıyorsunuz? Bunu [...]

AHLAK VE BAĞLI OLDUĞU KUR’AN KAVRAMLARI

Hüseyin K. ECE -Ahlâk ve önemi Ahlâk; ‘huluk veya hulk’un çoğuludur. Bu da seciye, tabiat, huy, karakter  demektir. Arapça sözlüklerde insanın fiziksel yapısı için ‘halk’, manevi yapısı için de ‘hulk’ kelimeleri kullanılır.[1] İslâmi kaynaklar iyi ve kötü huyları, insanın seviyesini yülselten veya alçaltan davranışları ahlâk [...]

İNŞA VE İFSAD BAĞLAMINDA İNSAN-DOĞA İLİŞKİSİ PROF. DR. SİNAN CANAN- MUSTAFA İSLAMOĞLU

PROF. DR. SİNAN CANAN- MUSTAFA İSLAMOĞLU -KUR’AN’İ HAYAT KONFERANSLARI-   İnsan-doğa ilişkisinde doğa, tercihleri ve iradesi olan canlı bir varlık mıdır, yoksa canlılar olarak bildiğimiz biz insanların ve diğer canlıların nesnesi olan bir varlık mıdır? Sinan Canan: Aslında bu felsefi tercihlerle yanıt verilebilecek bir konu. Bir kere temel sorun şudur; canlılık diye sorduğun o konunun ne olduğunu tarif edebilmiş kimse yok [...]

Follow