MODERN BİREYLERİN BUNALIMLARI VE POSTMODERNİZMİN ÇAĞRISI

MODERN BİREYLERİN BUNALIMLARI VE POSTMODERNİZMİN ÇAĞRISI Kübra KORKMAN   “İnsanlık 1918’den sonraki kadar hiçbir zaman       tereddüt etmemiştir.” [1] Peyami Safa   Toplumların var oluşlarından bu yana küçük veya büyük değişimler içerisinde olduğu muhakkaktır. Dünya tarihindeki en keskin toplum tipi ayrımı modernizm [...]

KUR’AN’DA TOPLUMSAL İLİŞKİ AHLÂKI

KUR’AN’DA TOPLUMSAL İLİŞKİ AHLÂKI Hüseyin K. ECE   İnsan, aile ve toplum, yani dünya hayatını inşa etmek üzere, hidâyet rehberi olarak gönderilen Kur’an’ın her bir âyeti hakikattir ve bağlayıcıdır. Onda geçmişe ve geleceğe dair (kıssalar, kıyâmet ve âhiret haberleri) olduğu gibi ölçüler, ilkeler, prensipler, hayat düsturları, ahlâk ve [...]

ÇAĞDAŞ DÜNYADA DİN VE DİNDARLAR

ÇAĞDAŞ DÜNYADA DİN VE DİNDARLAR Sevtap MENDİ   Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün'ün ele aldığı eser, belirli ana başlıklardan ve iki alt başlığı bulunan ek bölümünden oluşmaktadır. Her başlık kendine özgü bir konuyu barındırmakta ve bu ana konu etrafında günümüzdeki dindarların çeşitli sorunları [...]

Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişle Birlikte Ortaya Çıkan Kimlik Bunalımı ve Yabancılaşma

Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişle Birlikte Ortaya Çıkan Kimlik Bunalımı ve Yabancılaşma   Dilara ÖZTEKİN   Modernizm, düşünsel ve yaşamsal anlamda gelenekten ve eskiden tamamen farklı birçok değişikliği beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda geleneğin sorunlarına karşı bir çözüm aracı olarak görülen modernizm, kendi içerisinde bazı yeni problemlerin doğuşuna [...]

ADALET, İSLAM TOPLUMUNUN OLMAZSA OLMAZIDIR.

ADALET, İSLAM TOPLUMUNUN OLMAZSA OLMAZIDIR.    Prof.Dr.İbrahim SARMIŞ ibrahimsarmis@yahoo.com.tr     Metafizik veya beşerî her din, her ideoloji, her sistem kendini ortaya koymak ve yaşamak için toplumunu kurmak zorundadır. Kurduğu toplumun güçlü ve egemen olarak ayakta kalabilmesi için de inançsal, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuksal bütün kurumlarını adalet üzerinde [...]

SÜNNETULLAH VE ‘MUCİZE’

SÜNNETULLAH VE ‘MUCİZE’[1]   Mustafa İSLAMOĞLU   Kur’an Yaratıcının yasalarına sünnetullah (Allah’ın sünneti) adını veriyor.[i] Sünnetullah, Allah’ın ‘tutarlılığını’ ifade eden Kur’ani bir kavramdır. Sünnetullah olmasaydı adım atınca ilerleyeceğimizin, akşam insan olarak yatınca sabah insan olarak kalkacağımızın, yağmur yağınca toprağın canlanacağının, [...]

Gıda Tüketimine Covid-19 Çerçevesinden Bakış

Gıda Tüketimine Covid-19 Çerçevesinden Bakış   Sena KARAMANLI Diyetisyen  senakaramanli@gmail.com instagram.com/dytsenakaramanli   Dünyaca aynı sıkıntıyla boğuştuğumuz nadir zamanlardan birini yaşıyoruz. Bununla beraber Covid-19 günlerinin karantina günlerinde insanın doğadan çekilişinin doğaya ne kadar iyi geldiğini konuştuk günlerce. İnsanın tüketim seviyesinin nasıl her [...]

PROF. DR. KADİR CANATAN HOCAMIZLA “BATI DIŞI BİR SOSYAL BİLİM İMKÂNI: İBNİ HALDUN” ESERİ ÜZERİNE SÖYLEŞTİK…

PROF. DR. KADİR CANATAN HOCAMIZLA “BATI DIŞI BİR SOSYAL BİLİM İMKÂNI: İBNİ HALDUN” ESERİ ÜZERİNE SÖYLEŞTİK…   Söyleşen: Hatice İ. ERDEM   İbni Haldun’un kadılık yaptığını biliyoruz, felsefeyi eleştirmesine rağmen kimi çevrelerce filozof, tasavvuf ile ilgili bir eserinden dolayı kimi çevrelerce mutasavvıf, kimilerince kelamcı, kimilerince liberal bir iktisatçı olarak [...]

HAYAT TOPLUM VE AHLAK

HAYAT TOPLUM VE AHLAK Cevdet IŞIK cevdet111@hotmail.com İnsan hayatı başladığı gibi bitmiyor. Allah’ın koyduğu yasaların oluşturduğu sürecin işleyişinde, değişim ve dönüşüm belirgin bir özellik olarak göze çarpmaktadır. Bu değişim ve dönüşüm, hem olumlu hem de olumsuz yönde seyretme potansiyeline her zaman sahiptir. Neticede insan için geçerli olan değişim ve [...]

Follow