Anlamla sözlü bir anne: Bintû’ş-Şâtı: ÂİŞE ABDURRAHMAN

Anlamla sözlü bir anne: Bintû’ş-Şâtı: ÂİŞE ABDURRAHMAN Çocukluğunda başladı okumaya, yazmaya, anlama ve anlamlandırmaya… Bir güne bin düşünce sığdırdı çocuk gözüyle. Ufka bakıp yeni bir çığır açtı düşüncesiyle. Doğu’nun gelini, altın kalemi, çağın tek kadın müfessiriydi o. Anlatımın zirvesi. Sözcük denizi, anlamı [...]

SORUŞTURMA DOSYASI: “Kadın cinayetleri “erkeklik” sorunu değil “insanlık” sorunudur!”

PROF. DR. NURAN YILDIZ Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü   -Bireysel, toplumsal ve ekonomik boyut: En önemli sorunlardan biri “şiddet”in tanımında yatıyor. Şiddetin ne olduğu üzerinde durulmuyor. Ve maalesef şiddetten sadece kaba kuvvet algılanıyor. Halbuki kaba kuvvet şiddetin görünen boyutu. Bir insan üzerinde davranış değiştirmek amaçlı [...]

ŞAHSİYETİ İPOTEK ALTINA ALAN KÜLT YAPILAR ÜZERİNE

ŞAHSİYETİ İPOTEK ALTINA ALAN KÜLT YAPILAR ÜZERİNE Bilgin ERDOĞAN   Mukaddime Kur’an, hayat verici bir mesajdır. Hakeza Kur’an’daki din, hayatın kendisidir. Bu konuda Rabbimiz şöyle der: “Siz ey iman edenler! O sizi hayat bahşeden bir (diril)işe davet ettiğinde, Allah’a ve Elçi’ye icabet edin! Zira iyi bilin ki Allah kişiyle kalbinin (eğilimleri) arasına sürekli müdâhale eder; [...]

CAPHARNAÜM (2018): KAOS KARMAŞA REZALET

CAPHARNAÜM (2018): KAOS KARMAŞA REZALET Hülya KUTLU ÖZDEMİR   Lübnan Fransa ortak yapımı olan 4 milyon dolarlık bütçenin karşılığında 68 milyon dolarlık gişe yapan Ortadoğu’da yapılmış en yüksek hasılatlı film. 2019 yılında yabancı dil en iyi film kategorisinde 91. Akademi ödüllerinde Oskar’a aday gösterilirken Nadine Labaki de Oskar’a aday gösterilen ilk kadın Arap [...]

MALİK BİN NEBİ, ALİYA İZZETBEGOVİÇ’TE VE CEVDET SAİD’DE İÇ ELEŞTİRİ

MALİK BİN NEBİ, ALİYA İZZETBEGOVİÇ’TE VE CEVDET SAİD’DE İÇ ELEŞTİRİ Yusuf YAVUZYILMAZ   “Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah   onlarda bulunanı değiştirmez. “ (Ra’d/ 11)   “Neden sömürülüyoruz”, “Sömürülmemize yol açan faktörler nelerdir”, “Sömürülmemize yol açan asıl [...]

MODERN BİREYLERİN BUNALIMLARI VE POSTMODERNİZMİN ÇAĞRISI

MODERN BİREYLERİN BUNALIMLARI VE POSTMODERNİZMİN ÇAĞRISI Kübra KORKMAN   “İnsanlık 1918’den sonraki kadar hiçbir zaman       tereddüt etmemiştir.” [1] Peyami Safa   Toplumların var oluşlarından bu yana küçük veya büyük değişimler içerisinde olduğu muhakkaktır. Dünya tarihindeki en keskin toplum tipi ayrımı modernizm [...]

KUR’AN’DA TOPLUMSAL İLİŞKİ AHLÂKI

KUR’AN’DA TOPLUMSAL İLİŞKİ AHLÂKI Hüseyin K. ECE   İnsan, aile ve toplum, yani dünya hayatını inşa etmek üzere, hidâyet rehberi olarak gönderilen Kur’an’ın her bir âyeti hakikattir ve bağlayıcıdır. Onda geçmişe ve geleceğe dair (kıssalar, kıyâmet ve âhiret haberleri) olduğu gibi ölçüler, ilkeler, prensipler, hayat düsturları, ahlâk ve [...]

ÇAĞDAŞ DÜNYADA DİN VE DİNDARLAR

ÇAĞDAŞ DÜNYADA DİN VE DİNDARLAR Sevtap MENDİ   Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün'ün ele aldığı eser, belirli ana başlıklardan ve iki alt başlığı bulunan ek bölümünden oluşmaktadır. Her başlık kendine özgü bir konuyu barındırmakta ve bu ana konu etrafında günümüzdeki dindarların çeşitli sorunları [...]

Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişle Birlikte Ortaya Çıkan Kimlik Bunalımı ve Yabancılaşma

Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişle Birlikte Ortaya Çıkan Kimlik Bunalımı ve Yabancılaşma   Dilara ÖZTEKİN   Modernizm, düşünsel ve yaşamsal anlamda gelenekten ve eskiden tamamen farklı birçok değişikliği beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda geleneğin sorunlarına karşı bir çözüm aracı olarak görülen modernizm, kendi içerisinde bazı yeni problemlerin doğuşuna [...]

Follow