Entelektüelin evi: Fildişi Kule Değil, Ateş Hattı

Entelektüelin evi: Fildişi Kule Değil, Ateş Hattı   Hümeyra İSLAMOĞLU   “Bu suçlamaları yöneltirken, kendimi hakaret suçlarını cezalandıran 29 Temmuz 1881 tarihli basın yasasının 30 ve 31’inci maddelerinin kapsamına soktuğumu biliyorum. Bu tehlikeye isteyerek atılıyorum. Suçladığım insanlara gelince: onları tanımıyorum, hiçbir zaman görmedim, kendilerine ne hıncım var ne de [...]

MÜMİNLERİN AHLAKI KUR’AN’DIR

MÜMİNLERİN AHLAKI KUR’AN’DIR   Prof.Dr.İbrahim Sarmış ibrahimsarmis@yahoo.com.tr   Allah, yeri ve gökleri boşuna yahut oyun ve eğlence olsun diye yaratmadığı gibi (Enbiya 21/16; Duhan 44/38) insanı da öylesine yahut boşuna yaratmadığını, (Müminun 23/115) insanları ve cinleri de ancak kendisine kulluk yapmaları için yarattığını belirtmiştir. (Zariyat 51/56)  Onun için insan başıboş ve [...]

AHLÂK ALGORİTMASI

AHLÂK ALGORİTMASI   Müebbet yolcu insanın yol haritasında ahlâk nasıl bir ahenk? İnsanın kendisiyle, insanlarla, canlılarla, eşyayla, tabiatla, varlıkla, tanrıyla ilişkisinin rengini belirleyen ana unsurlardan biri olan ahlâk, dünya görüşünün temel malzemesi, bütünün bir parçası, sorumluluk bilincinin tezahürüdür. Ahlâk, insanın önündeki alternatifler [...]

KUR’AN’DAKİ MESELLERİN/KISSALARIN AHLAKÎ BİLİNÇ GELİŞTİRMEDEKİ ROLLERİ (I)

KUR’AN’DAKİ MESELLERİN/KISSALARIN AHLAKÎ BİLİNÇ GELİŞTİRMEDEKİ ROLLERİ (I) Orhan ARSLAN   Öz Bu çalışmanın amacı, kıssa ve mesellerden istifade edilerek okuyucuda ahlakî bilinç inşa etmektir. Bilindiği gibi Kur’an’ın %40’ı kıssa ve mesellerden oluşmaktadır. Kur’an’da hiçbir ayet ve sure anlamsız ve amaçsız yer almayacağına göre, elbette ki bu [...]

Evde Montessori ile Çocuğunuzdaki Bitmez Enerjiyi İyiye Kullanmak (3)

Evde Montessori[1] ile Çocuğunuzdaki Bitmez Enerjiyi İyiye Kullanmak[2] (3)   Amy Montessori Amy@montessorizone.us Instagram @montessori_zone   Bu bölümde çocukların Dil Gelişimi ve Okuma-Yazma Egzersizleri konularını ele alacağım.   Dil ve Dil Öğrenimine Duyarlı Dönemler   Dil, bir kültürün yol haritasıdır. Size halkının nereden geldiğini ve nereye gittiğini anlatır[3]. Dr. Maria [...]

Ehl-İ Sünnet’in Allah Tasavvuruna Ahlaki Açıdan Eleştirel Bir Yaklaşım Allah’ın Ahlakiliği Sorunu

Sevtap MENDİ   ‘’Kader’’ veya ‘’alın yazısı’’ inancının doğurduğu kayıtsızlıktan dolayı aşılanmadığı veya hastalıkları ihmal edildiği için tabii ecelleriyle ölmeyip, Allah’ın (haşa) erkenden ‘’aldığı’’ başta beş kardeşim olmak üzere, milyonlarca mümin evladının; ‘’kısmeti kapalı’’ olduğu için evde kalan [...]

ALLAH’IN ESMÂSIYLA AHLAKLANMAK

ALLAH’IN ESMÂSIYLA AHLAKLANMAK[1] Mustafa İSLAMOĞLU    “Allah’ın Ahlakıyla Ahlaklanınız” Rivayeti Allah hakkındaki en sahih bilgi kaynağımız esmâ-i hüsnâ olduğuna göre, esmâ-i hüsnânın eyleme dönüşmesinden bahsediyoruz demektir. Esmâ-i hüsnânın eyleme dönüşmesini ifade eden ünlü bir söz vardır: “Allah’ın ahlakıyla [...]

Pandemi’nin Sosyal Psikolojimize Etkisi ve George Floyd Protestoları Üzerine

Bilgin ERDOĞAN Pandemi kelime olarak Yunanca ’da, ‘tüm’ anlamına gelen ‘pan’ ile insanlar anlamındaki ‘demos’ kelimelerinden türeyen tüm insanlığı etkisi altına alan, salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Bir salgın hastalığın, pandemik olarak kabul edilmesi, onun yayılma hızı, tehlikesi ve önlem alınma zorlukları ile ilgilidir. Genelde bir hastalık, ilk defa dünya çapında [...]

KUR’AN’DA YER ALAN KİTAPLARI TANIMAK

Fethi GÜNGÖR fg@fethigungor.net   Giriş Enver İshak’ın Türkçeye tercüme ettiğim “Kütübü’l-Kur’ân” isimli Arapça eseri “Kur’an Kitapları” başlığıyla Nisan 2020’de İstanbul’da yayımlandı. Müellif, yarım asır boyunca üzerinde çalıştığı eserini İngilizceden sonra[1] Türkçeye de kazandırmak istemiş ve Temmuz [...]

Follow