ADALET, İSLAM TOPLUMUNUN OLMAZSA OLMAZIDIR.

ADALET, İSLAM TOPLUMUNUN OLMAZSA OLMAZIDIR.    Prof.Dr.İbrahim SARMIŞ ibrahimsarmis@yahoo.com.tr     Metafizik veya beşerî her din, her ideoloji, her sistem kendini ortaya koymak ve yaşamak için toplumunu kurmak zorundadır. Kurduğu toplumun güçlü ve egemen olarak ayakta kalabilmesi için de inançsal, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuksal bütün kurumlarını adalet üzerinde [...]

SÜNNETULLAH VE ‘MUCİZE’

SÜNNETULLAH VE ‘MUCİZE’[1]   Mustafa İSLAMOĞLU   Kur’an Yaratıcının yasalarına sünnetullah (Allah’ın sünneti) adını veriyor.[i] Sünnetullah, Allah’ın ‘tutarlılığını’ ifade eden Kur’ani bir kavramdır. Sünnetullah olmasaydı adım atınca ilerleyeceğimizin, akşam insan olarak yatınca sabah insan olarak kalkacağımızın, yağmur yağınca toprağın canlanacağının, [...]

Gıda Tüketimine Covid-19 Çerçevesinden Bakış

Gıda Tüketimine Covid-19 Çerçevesinden Bakış   Sena KARAMANLI Diyetisyen  senakaramanli@gmail.com instagram.com/dytsenakaramanli   Dünyaca aynı sıkıntıyla boğuştuğumuz nadir zamanlardan birini yaşıyoruz. Bununla beraber Covid-19 günlerinin karantina günlerinde insanın doğadan çekilişinin doğaya ne kadar iyi geldiğini konuştuk günlerce. İnsanın tüketim seviyesinin nasıl her [...]

PROF. DR. KADİR CANATAN HOCAMIZLA “BATI DIŞI BİR SOSYAL BİLİM İMKÂNI: İBNİ HALDUN” ESERİ ÜZERİNE SÖYLEŞTİK…

PROF. DR. KADİR CANATAN HOCAMIZLA “BATI DIŞI BİR SOSYAL BİLİM İMKÂNI: İBNİ HALDUN” ESERİ ÜZERİNE SÖYLEŞTİK…   Söyleşen: Hatice İ. ERDEM   İbni Haldun’un kadılık yaptığını biliyoruz, felsefeyi eleştirmesine rağmen kimi çevrelerce filozof, tasavvuf ile ilgili bir eserinden dolayı kimi çevrelerce mutasavvıf, kimilerince kelamcı, kimilerince liberal bir iktisatçı olarak [...]

HAYAT TOPLUM VE AHLAK

HAYAT TOPLUM VE AHLAK Cevdet IŞIK cevdet111@hotmail.com İnsan hayatı başladığı gibi bitmiyor. Allah’ın koyduğu yasaların oluşturduğu sürecin işleyişinde, değişim ve dönüşüm belirgin bir özellik olarak göze çarpmaktadır. Bu değişim ve dönüşüm, hem olumlu hem de olumsuz yönde seyretme potansiyeline her zaman sahiptir. Neticede insan için geçerli olan değişim ve [...]

Entelektüelin evi: Fildişi Kule Değil, Ateş Hattı

Entelektüelin evi: Fildişi Kule Değil, Ateş Hattı   Hümeyra İSLAMOĞLU   “Bu suçlamaları yöneltirken, kendimi hakaret suçlarını cezalandıran 29 Temmuz 1881 tarihli basın yasasının 30 ve 31’inci maddelerinin kapsamına soktuğumu biliyorum. Bu tehlikeye isteyerek atılıyorum. Suçladığım insanlara gelince: onları tanımıyorum, hiçbir zaman görmedim, kendilerine ne hıncım var ne de [...]

MÜMİNLERİN AHLAKI KUR’AN’DIR

MÜMİNLERİN AHLAKI KUR’AN’DIR   Prof.Dr.İbrahim Sarmış ibrahimsarmis@yahoo.com.tr   Allah, yeri ve gökleri boşuna yahut oyun ve eğlence olsun diye yaratmadığı gibi (Enbiya 21/16; Duhan 44/38) insanı da öylesine yahut boşuna yaratmadığını, (Müminun 23/115) insanları ve cinleri de ancak kendisine kulluk yapmaları için yarattığını belirtmiştir. (Zariyat 51/56)  Onun için insan başıboş ve [...]

AHLÂK ALGORİTMASI

AHLÂK ALGORİTMASI   Müebbet yolcu insanın yol haritasında ahlâk nasıl bir ahenk? İnsanın kendisiyle, insanlarla, canlılarla, eşyayla, tabiatla, varlıkla, tanrıyla ilişkisinin rengini belirleyen ana unsurlardan biri olan ahlâk, dünya görüşünün temel malzemesi, bütünün bir parçası, sorumluluk bilincinin tezahürüdür. Ahlâk, insanın önündeki alternatifler [...]

KUR’AN’DAKİ MESELLERİN/KISSALARIN AHLAKÎ BİLİNÇ GELİŞTİRMEDEKİ ROLLERİ (I)

KUR’AN’DAKİ MESELLERİN/KISSALARIN AHLAKÎ BİLİNÇ GELİŞTİRMEDEKİ ROLLERİ (I) Orhan ARSLAN   Öz Bu çalışmanın amacı, kıssa ve mesellerden istifade edilerek okuyucuda ahlakî bilinç inşa etmektir. Bilindiği gibi Kur’an’ın %40’ı kıssa ve mesellerden oluşmaktadır. Kur’an’da hiçbir ayet ve sure anlamsız ve amaçsız yer almayacağına göre, elbette ki bu [...]

Follow