HÜLYA GÜLBAHAR İLE DİŞİL ÖTEKİ İMEGESİ OLARAK TANIMLANAN KADIN VE EŞİTSİZLİKLER ÜZERİNDEN ŞİDDETİN SOSYOLOJİK VE İSTATİKSEL BOYUTLARINI KONUŞTUK…

HÜLYA GÜLBAHAR İLE DİŞİL ÖTEKİ İMEGESİ OLARAK TANIMLANAN KADIN VE EŞİTSİZLİKLER ÜZERİNDEN ŞİDDETİN SOSYOLOJİK VE İSTATİKSEL BOYUTLARINI KONUŞTUK… Söyleşen: Hatice İ. ERDEM – Cuma OBUZ   Kadına şiddet ekseninde kadını ve erkeği karşı karşıya getiren, çatışmaya ve ötekileştirmeye sebebiyet vermeden, cinsiyetin değil şahsiyetin ön plana çıktığı bir eşitlikçi [...]

Kur’an’da Bilime Teşvik Eden Ayetler Işığında İslam Bilim Tarihi ve Kadın Bilim İnsanları

Kur’an’da Bilime Teşvik Eden Ayetler Işığında İslam Bilim Tarihi ve Kadın Bilim İnsanları   Elif DORMAN   GİRİŞ   Platon: “Felsefe merakla başlar” der. Merak etmek insanoğlunun en öncelikli hislerinden biridir. Düşünmenin ve bilgi edinmenin tetikleyicisidir. Doğa üzerine düşünmek ve doğa hakkında bilgi edinmek de insanoğlunun en kadim uğraşlarından biri olagelmiştir. [...]

SERT, HIZLI, İLERİ…

SERT, HIZLI, İLERİ…   TEKVANDO ŞAMPİYONU MERYEM İYİN: KAZANMANIN VEYA KAYBETMENİN DE AHLAKINI GÖSTERMEK BENİM DİNİNİM BİR PARÇASIYDI…   Bu hikâye veya aşk mı demeliyim nasıl başladı desem…? Babamın bir hayaliydi sporcu olmak. Kendisi olamayınca ve bende de yetenek görünce beni dört yaşında sporla tanıştırdı. Jimnastik ile başladım ve şimdi Teakwondo ile devam [...]

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR TESBİT VE ÖNERİLER

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR TESBİT VE ÖNERİLER Zeynep ÇAKIL   Belki de ilk sormamız gereken husus vahiyle muhatap olmuş bir toplumun Kadına şiddet diye bir sorunu neden vardır? Kadını ya da erkeği cinsiyet olarak öne çıkarmayan tüm emir ve yasaklarını direk ey insanlar hitabı ile yapan bir ilahi çağrının muhatabı olan toplulukların Allah’ın eşit şartlarda sorumluluk [...]

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile kadın konusundaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ve dişil öteki imgesi üzerinden Kur’an’ın kadın algısından kopuş süreçlerini konuştuk…

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile kadın konusundaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ve dişil öteki imgesi üzerinden Kur’an’ın kadın algısından kopuş süreçlerini konuştuk…   Söyleşen: Hatice İ. ERDEM     SPOT RESMİN YANINA KOY: KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu: “Kur’an [...]

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN YENİDEN ÜRETİLMESİ: MEDYA’NIN ROLÜ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN YENİDEN ÜRETİLMESİ: MEDYA’NIN ROLÜ   Dilara ÖZTEKİN     Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ne olduğunu kavrayabilmek için öncelikle ‘‘eşitlik’’ kavramının tam olarak hangi anlama karşılık geldiğini bilmek gerekir. Sözlük anlamı ‘‘yasalar karşısında ve siyasal, toplumsal haklar bakımından yurttaşlar arasında [...]

ŞİDDETİN CİNSİYETİ

ŞİDDETİN CİNSİYETİ Alim KINIK   Giriş Şiddetin Topolojisi isimli eserinde Byung Chul Han, kılıktan kılığa giren şiddetin makro ve mikro fiziğine değinerek, günümüzde şiddetin görünürden görünmeze, afişe olandan mahreme, fiziksellikten ruhsallığa, militarist olandan medyatik olana ve yüzyüze karşılaşmadan viral bulaşmaya kaydığını dile getiriyor. Öyle ki insan şiddetin tamamen ortadan [...]

KADIN KARŞITI RİVAYETLERİN KÖKENİ

BAŞYAZI   KADIN KARŞITI RİVAYETLERİN KÖKENİ   Mustafa İSLAMOĞLU   Havva’nın Kaburgadan Yaratıldığı Rivayeti   Havva’nın Âdem’in kaburga kemiğinden yaratıldığına dair rivayetler eski-yeni hemen bütün rivayet tefsirlerinde yer almıştır. İlk insanın yaratılışına dair Müslüman kültürünün belkemiğini oluşturan bu rivayetler, yaratılışa dair [...]

ZUHRUF: META SİMGESİ

ZUHRUF: META SİMGESİ Kadir CANATAN                       Kur’an, geldiği kültürel coğrafyanın ve halkın zihniyeti hakkında ilginç bilgiler veren bir kitaptır. Elimizde hiçbir tarih kitabı veya başka kaynak olmasa, sadece Kur’an yoluyla biz bugün “Ortadoğu” olarak bilinen coğrafyada yaşayan halkların din [...]

Follow