TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN YENİDEN ÜRETİLMESİ: MEDYA’NIN ROLÜ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN YENİDEN ÜRETİLMESİ: MEDYA’NIN ROLÜ   Dilara ÖZTEKİN     Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ne olduğunu kavrayabilmek için öncelikle ‘‘eşitlik’’ kavramının tam olarak hangi anlama karşılık geldiğini bilmek gerekir. Sözlük anlamı ‘‘yasalar karşısında ve siyasal, toplumsal haklar bakımından yurttaşlar arasında [...]

ŞİDDETİN CİNSİYETİ

ŞİDDETİN CİNSİYETİ Alim KINIK   Giriş Şiddetin Topolojisi isimli eserinde Byung Chul Han, kılıktan kılığa giren şiddetin makro ve mikro fiziğine değinerek, günümüzde şiddetin görünürden görünmeze, afişe olandan mahreme, fiziksellikten ruhsallığa, militarist olandan medyatik olana ve yüzyüze karşılaşmadan viral bulaşmaya kaydığını dile getiriyor. Öyle ki insan şiddetin tamamen ortadan [...]

KADIN KARŞITI RİVAYETLERİN KÖKENİ

BAŞYAZI   KADIN KARŞITI RİVAYETLERİN KÖKENİ   Mustafa İSLAMOĞLU   Havva’nın Kaburgadan Yaratıldığı Rivayeti   Havva’nın Âdem’in kaburga kemiğinden yaratıldığına dair rivayetler eski-yeni hemen bütün rivayet tefsirlerinde yer almıştır. İlk insanın yaratılışına dair Müslüman kültürünün belkemiğini oluşturan bu rivayetler, yaratılışa dair [...]

ZUHRUF: META SİMGESİ

ZUHRUF: META SİMGESİ Kadir CANATAN                       Kur’an, geldiği kültürel coğrafyanın ve halkın zihniyeti hakkında ilginç bilgiler veren bir kitaptır. Elimizde hiçbir tarih kitabı veya başka kaynak olmasa, sadece Kur’an yoluyla biz bugün “Ortadoğu” olarak bilinen coğrafyada yaşayan halkların din [...]

Anlamla sözlü bir anne: Bintû’ş-Şâtı: ÂİŞE ABDURRAHMAN

Anlamla sözlü bir anne: Bintû’ş-Şâtı: ÂİŞE ABDURRAHMAN Çocukluğunda başladı okumaya, yazmaya, anlama ve anlamlandırmaya… Bir güne bin düşünce sığdırdı çocuk gözüyle. Ufka bakıp yeni bir çığır açtı düşüncesiyle. Doğu’nun gelini, altın kalemi, çağın tek kadın müfessiriydi o. Anlatımın zirvesi. Sözcük denizi, anlamı [...]

SORUŞTURMA DOSYASI: “Kadın cinayetleri “erkeklik” sorunu değil “insanlık” sorunudur!”

PROF. DR. NURAN YILDIZ Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü   -Bireysel, toplumsal ve ekonomik boyut: En önemli sorunlardan biri “şiddet”in tanımında yatıyor. Şiddetin ne olduğu üzerinde durulmuyor. Ve maalesef şiddetten sadece kaba kuvvet algılanıyor. Halbuki kaba kuvvet şiddetin görünen boyutu. Bir insan üzerinde davranış değiştirmek amaçlı [...]

ŞAHSİYETİ İPOTEK ALTINA ALAN KÜLT YAPILAR ÜZERİNE

ŞAHSİYETİ İPOTEK ALTINA ALAN KÜLT YAPILAR ÜZERİNE Bilgin ERDOĞAN   Mukaddime Kur’an, hayat verici bir mesajdır. Hakeza Kur’an’daki din, hayatın kendisidir. Bu konuda Rabbimiz şöyle der: “Siz ey iman edenler! O sizi hayat bahşeden bir (diril)işe davet ettiğinde, Allah’a ve Elçi’ye icabet edin! Zira iyi bilin ki Allah kişiyle kalbinin (eğilimleri) arasına sürekli müdâhale eder; [...]

CAPHARNAÜM (2018): KAOS KARMAŞA REZALET

CAPHARNAÜM (2018): KAOS KARMAŞA REZALET Hülya KUTLU ÖZDEMİR   Lübnan Fransa ortak yapımı olan 4 milyon dolarlık bütçenin karşılığında 68 milyon dolarlık gişe yapan Ortadoğu’da yapılmış en yüksek hasılatlı film. 2019 yılında yabancı dil en iyi film kategorisinde 91. Akademi ödüllerinde Oskar’a aday gösterilirken Nadine Labaki de Oskar’a aday gösterilen ilk kadın Arap [...]

MALİK BİN NEBİ, ALİYA İZZETBEGOVİÇ’TE VE CEVDET SAİD’DE İÇ ELEŞTİRİ

MALİK BİN NEBİ, ALİYA İZZETBEGOVİÇ’TE VE CEVDET SAİD’DE İÇ ELEŞTİRİ Yusuf YAVUZYILMAZ   “Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah   onlarda bulunanı değiştirmez. “ (Ra’d/ 11)   “Neden sömürülüyoruz”, “Sömürülmemize yol açan faktörler nelerdir”, “Sömürülmemize yol açan asıl [...]

Follow