“Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.”

“Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.”     Mustafa İSLAMOĞLU   “Allah size, sizinle din savaşı yapmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselerle iyilik ve fedakârlığa dayalı bir ilişki geliştirmenizi yasaklamaz: çünkü Allah fedakâr olanları pek sever. Allah size, yalnızca sizinle din savaşı yapan ve sizi yurtlarınızdan çıkaran veya sizin çıkarılmanıza [...]

Kur’an: Rabbani Terbiyenin Müfredatı

Kur’an: Rabbani Terbiyenin Müfredatı   Mustafa İSLAMOĞLU   “Er-Rahmân... ‘Alleme’l-Kur’ân Halaka’l-İnsân ‘Allemehu’l-Beyân...” (Rahman 1-4) “Eğer sonsuz merhamet kaynağı Rahman’ın kimliğini merak ediyorsan ey insanoğlu, dinle o zaman: İnsanı yaratan O’dur, yarattığı insana tenezzül buyurarak Kur’an vahyini öğreten O’dur; [...]

Haccı Anlamak

Haccı Anlamak   Mustafa İSLAMOĞLU   Şeair, Kur'an'ın sırf hac için kullandığı bir kavram. "Semboller" demek. Kur'an bu kavramı haccı ifade eden bir terkip olarak "Allah'ın sembolleri" (min şe’âirillah) şeklinde kullanır. Bir yerde sembollerden söz ediliyorsa orada durmak gerek. Çünkü hiçbir sembol, bizatihi kendisine atıf yapmaz. Her sembol kendi dışında bir hakikate atıftır ve sembolize [...]

Kur'an ve Ramazan

Kur’an ve Ramazan   Mustafa İSLAMOĞLU     Zamanı ve insanı yaratanın, vahyi indirenin, zamanı ve insanı vahiyle şereflendirenin adıyla başlarım. Zaman da tıpkı insan gibi bir sır yumağı. Zaman yumağının içinde neyi gizlediğini ancak Allah bilir. Yaşanmış zamanın kaydını tutan, yaşanacak zamana dair hayaller kurup planlar yapan yegâne mahlûk insandır. Zaman, insan ve [...]

Sanat Eserine Vurulan Kur'ân Mührü

Murat SÜLÜN* Kur’ân-ı Kerim, medeniyetimizin en güçlü sembolü ve en etkili unsurudur. Kimliğimizin oluşmasında Kur’ân’ın önemli rolü vardır. Kur’ân öğretileri milletimizin adeta iliklerine işlemiştir. Günlük hayata geçirilen değerlerin, ahlâk normları vb. ilkelerin kaynağı, dolaylı da olsa Kur’ân’dır. Türklere tek bir [...]

Kur’an’ı Anlamanın Şartları

Cevadî Âmulî* Kur’an’ın derin ilminden nasiplenmek ve onun yüce marifetini anlayabilmek, Kur’an’ın hakiki öğreticisi ve sonsuz cömertlik sahibi Allah ile bizzat kuracağı kulluk ilişkisi ile mümkün olabilir. Zira “Rahman, Kur’an’ı öğretti” (Rahman, 1-2). Demek ki, Kur’an’ın öğrenilmesi, Allah’ın rahmeti ile birlikte gerçekleşen bir [...]

Kur’ân'da Kitap Olgusu -I-

Hüseyin K. ECE*   Giriş Türkçe’de kitap malumdur. İslâm inancı açısından ‘kitap’, Allah tarafından, peygamberler aracılığı ile insanlara gönderilen sayfalar veya kitaplar halindeki ilâhî belgelerdir. ‘Allah’ın kitabı (Kitabullah)’ denilince de akla hemen Kur’an gelir. ‘İslâmın ana kaynakları Kitap ve Sünnettir’ diye ifade edilir. Burada [...]

Kur’an’ın İnsan Şahsiyetini İnşa Siyaseti

Mehmet BİRSİN* Bu çalışmada öncelikle siyaset kavramının etimolojik değerlendirmesi yapılmıştır. Kavramın Siyaset Biliminde ulaştığı nokta ile İslam geleneğindeki kullanımı tespit edildikten sonra, İslam geleneğindeki geniş kullanımı esas alınarak Kur’an’ın siyasetinin incelenmesine geçilmiştir. ‘Değer’ kazandırıcı rolünden hareketle Kur’an’ın genel olarak çeşitli eylemlere, [...]

Allah, Kur'an’ı Anlamamızı ve Üzerinde Düşünmemizi İster

İbrahim SARMIŞ* Kur’an, Allah’a kulluk yönünden, insan ilişkileri yönünden ölçüyü yitirmiş, terazisi bozulmuş ve hak ile batılı birbirinden ayıran vahiy ışığından yoksun kalarak işleri birbirine karıştırmış bulunan cahiliye toplumunda Hz. Muhammed’e indi. Bunlar uzun zamandır vahiy rehberliğinden uzak kaldıkları için Allah’ın öğretilerinden gafil olmuşlar ve cahilce bir [...]

Follow