Söyleşiler

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Gülseren Yoleri ile Göç ve Mültecilik Özelinde İnsan Hakları İhlalleri

Bugün insan hakları ifadesinden ne anlıyoruz? Ve aslında ne anlamamız gerekiyor? Sizce insan hakları kavramı nasıl bir dönüşüm geçirdi? İHEB başlangıç bölümünde, “İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımak dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olarak kabul edilmiştir” der. Hak ve [...]

Kader Mahkumları Derneği Başkanı Necdet Yüksel ile Söyleşi

Kader Mahkumları Derneği Başkanı Necdet Yüksel kimdir? Sizi tanıyabilir miyiz? Tabi efendim, adım Necdet Yüksel. Samsun ili Terme ilçesinde dünyaya geldim. 70 yaşını aştım. Yirmi yıl önce memlekette tapulu arazimde on ağaç kesmekten dolayı on ay Samsun Terme kapalı cezaevinde kaldım. Ve cezaeviyle tanıştığım gün de o gün. Cezaevine ilk girdiğim zaman, oranın ayrı bir dünya olduğunu gördüm [...]

Bağışıklığı Güçlü Tutmak İçin Doğal Yaşamı Taklit Etmeliyiz

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uzmanı Uz.Dr.Sezai ŞAHİN ile Covid 19 bağlamında güncel sağlık sorunlarımıza dair söyleştik… Kıymetli hocam; öncelikle röportaj isteğimizi kabul ederek değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Koronavirüs sonrası değeri en çok anlaşılan “bağışıklık sistemi” hakkında bilgi verebilir misiniz, Bağışıklık sistemi tam olarak neyi [...]

Geleneksel Tıp Tedavisinde Kullanılan Fitoterapi

Söyleşi: Medine ORUÇ Söyleşen: Cuma OBUZ   Geleneksel tıp ile ilgili neler söylersiniz? Tarihçesinde hangi isimler var ve günümüzde nasıl uygulanıyor? Geleneksel tıp olarak bugün günümüzde halen varlığını en çok sürdüren tedavilerin başında “fitoterapi” var. “Fitos” bitki demek, "terapi” tedavi demek. Bitkisel tedavinin tarihi insan varlığı [...]

“Devletin dini adalet, yöneticinin dini emaneti gözetmek ve ehline vermektir.”

Söyleşi: Prof.Dr. Ömer DİNÇER Söyleşen: Hatice İ. ERDEM Fotoğraf: Fatih ARSLAN     “Emaneti ehline vermek” ne demek ve günümüzde ayrı bir anlam taşıyor mu?   Ehliyet kavramı  öncelikle kişinin sahip olduğu bilgi, yetenek ve tecrübeye vurgu yapar. Ancak bu özellikler bağımsız değildir ve iş ile doğrudan ilişkilidir. Başka bir ifadeyle, ehliyet yapılacak olan işin [...]

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri ve Dişil Öteki İmgesi Üzerinden Kur’an’ın Kadın Algısından Kopuş

Söyleşen: Hatice İ. ERDEM   KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile kadın konusundaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ve dişil öteki imgesi üzerinden Kur’an’ın kadın algısından kopuş süreçlerini konuştuk…   “Kadın batı toplumlarında kapitalizmin iyi bir tüketicisi ve cinsel bir obje olarak nesneleştirilirken; geleneksel din alanında [...]

Batı Dışı Bir Sosyal Bilim İmkânı: İbni Haldun

Söyleşen: Hatice İ. ERDEM   İbni Haldun’un kadılık yaptığını biliyoruz, felsefeyi eleştirmesine rağmen kimi çevrelerce filozof, tasavvuf ile ilgili bir eserinden dolayı kimi çevrelerce mutasavvıf, kimilerince kelamcı, kimilerince liberal bir iktisatçı olarak anılıyor. Her disiplinin kendine göre tanımladığı bir İbni Haldun prototipi görüyoruz. Bu bağlamda İbni Haldun’u herhangi bir [...]

İlhami Güler ile Ahlaktan Kopuş Üzerine

Söyleşen: Cuma OBUZ   “Allah’ın Ahlakiliği Sorunu” isimli bir eser kaleme aldınız. Bu eserden yola çıkarak ilk sorumu sormak istiyorum; ‘Allah’ın ahlakiliği’nden kastınız nedir? Siz bu ifadeyi, geleneksel ‘kader’ anlayışının, Anadolu jargonu ile alın yazısı, kara talik, feleğin çemberi, ‘yazgısı böyleymiş’ gibi inanışların karşısında mı [...]

Yenilenebilir Kaynaklı Enerji, Hava Kirliliği, İklim Değişikliği ve Tüm Bunlara Karşı Bireysel Sorumluluklarımız

Söyleşi: Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU Söyleşen: Hatice İ. ERDEM-Fatih ASLAN   “Doğadan Kopuş” bağlamında Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ile yenilenebilir kaynaklı enerji, hava kirliliği, iklim değişikliği ve tüm bunlara karşı bireysel sorumluluklarımız üzerine söyleştik: “Hayreti olmayanın gayreti olmaz” diye güzel bir söz var. Sizin de maşallah varlığa hayretiniz, hürmetiniz, [...]

Follow