Söyleşiler

Yenilenebilir Kaynaklı Enerji, Hava Kirliliği, İklim Değişikliği ve Tüm Bunlara Karşı Bireysel Sorumluluklarımız

Söyleşi: Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU Söyleşen: Hatice İ. ERDEM-Fatih ASLAN   “Doğadan Kopuş” bağlamında Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ile yenilenebilir kaynaklı enerji, hava kirliliği, iklim değişikliği ve tüm bunlara karşı bireysel sorumluluklarımız üzerine söyleştik: “Hayreti olmayanın gayreti olmaz” diye güzel bir söz var. Sizin de maşallah varlığa hayretiniz, hürmetiniz, [...]

Eğitilmiş İnsanın İmali

Samsun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sosyolog Adem İnce ile Günümüz eğitim anlayışına dair Türkiye’nin zihni ve pratik sorunlarını ve eğitim sosyolojisi alanında kaleme aldığı “Eğitilmiş İnsanın İmali” isimli eserini konuştuk. Bilgi nedir? Bilgi ve insan arasındaki ilişkiyi nasıl formüle ediyorsunuz? Eğitilmiş İnsanın İmali isimli eserde, “İnsan Neden [...]

Mustafa İslamoğlu ile Göç ve Mültecilik Üzerine

“Göç deyince söze nereden başlanır?”, “Göç, hicret ve mülteciliğin tarihçesini Adem'in cenneten düşüşü ile başlatmak doğru mudur?”, “Göçler her zaman medeniyet mi inşa etmiştir?”, “Tebdili mekânda ferahlık var mıdır?”, “Coğrafya kader midir?” “Göç ve Mültecilik” dosya konusuyla yola [...]

Follow