Söyleşiler

Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti

Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti Mehmed Said Hatiboğlu Hoca ile Söyleşi[1]   2009 Mart-Nisan (Sayı 5)   Hocam, Kur'ani Hayat dergisi bu sayısını eğitim konusuna ayırdı. Uzun yıllar eğitim camiasında bulunmuş bir hocamız olarak bu konuyla ilgili görüşlerinizi ve tecrübelerinizi okurlarımıza aktarmak istedik. Eğitim camiasının üç farklı isimlendirmesinden başlayalım isterseniz. Âlim, [...]

Hayrettin Karaman ile Eğitim Üzerine

Hayrettin Karaman ile Eğitim Üzerine Söyleşenler: F.Güngör, M.Baykul 2009 Ocak-Şubat (Sayı 4)   Selamun aleykum, muhterem hocam, bütün ömrünü eğitim ve öğretime adamış, haklı olarak “hocaların hocası” unvanını almış bir üstadımız olarak eğitimi nasıl tanımlıyorsunuz? Eğitim deyince neyi anlamalıyız? Bizdeki karşılığı terbiye değil, te’dîb olması gereken [...]

Hattat Yusuf Sezer ile “Sanatın Hası” Üzerine

Hattat Yusuf Sezer ile “Sanatın Hası” Üzerine Muharrem BAYKUL 2008 Kasım-Aralık (Sayı 3)   Hocam öncelikle Hattat Yusuf Sezer kimdir? Kendi ağzınızdan sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İnsanın kendini tanıtması en zor iştir. Siz tanıtabilirsiniz ama bizim kendimizi tanıtmamız oldukça zor. Memleketim Kastomonu. Devrekani ilçesi Baltacak Köyü’nde 1961 yılında rençber bir aileye mensup olarak [...]

Mustafa İslamoğlu ile Hayat Kitabı Kur’an Üzerine

Mustafa İslamoğlu ile Hayat Kitabı Kur’an Üzerine   Mülakatçılar: Fethi Güngör, Fatih Okumuş, Muharrem Baykul   Muhterem hocam, öncelikle mülakat için vakit ayırdığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Kur’ani Hayat Dergisi vesilesiyle sizinle yeni tanışacak okuyucularımız için, Mustafa İslamoğlu’nu kendi ağzınızdan kısaca tanıyabilir miyiz?   Ben de bu vesileyle [...]

Din, Kuruma Dönüştüğünde Bir Tahakküm Müessesesi Olur

“Din, kuruma dönüştüğünde bir tahakküm müessesesi olur. Zira doğal/fıtri din, Tanrı tarafından değil ruhban sınıfı tarafından kurumsallaştırılır.”   Mustafa İslamoğlu ile bireyi özgürlük, toplumu adalet temelinde inşa etmeyi amaçlayan mütekâmil din ve bütüncül insan, toplum, evren anlayışı özelinde Marksist teorileri, tarihteki sınıf mücadelelerini [...]

Kur'an'ın Sosyal Adalet Vurgusu Sosyalist Vicdan ile Örtüşür mü?

“Devletin adil olması, toplumdaki eşitsizlikleri gidermek ve bir tarafa meyletmemektir. Yani kendi dinini, kendi mezhebini, kendi hemşehrini, tarafını takım tutar gibi tutup partizanlık yapmamak demektir.”   Söyleşi: İhsan ELİAÇIK Söyleşen: Hatice ERDEM-Işıl CINGILLIOĞLU   İhsan Eliaçık'a Adalet Devleti eseri üzerinden farklı dinden, kimlikten, inançtan her bireyin daha adil ve [...]

Murad W. Hofmann'la Kur'an-ı Kerim ile Tanışmak Üzerine

Murad W. Hofmann’la Kur'an-ı Kerim ile tanışmak, değişmek, dönüşmek, yeniden doğmak üzerine...  Söyleşen: Fatih Okumuş, Amsterdam Vrije Üniversitesi Teoloji Fakültesinde İslam dersleri öğretim görevlisi.     Sual: Kur’an-ı Kerimle nerede ve nasıl karşılaştınız? Hayatınızı değiştiren bu aşk hikâyesinde ilk göz teması ne zaman kuruldu? Bazı [...]

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Gülseren Yoleri ile Göç ve Mültecilik Özelinde İnsan Hakları İhlalleri

Bugün insan hakları ifadesinden ne anlıyoruz? Ve aslında ne anlamamız gerekiyor? Sizce insan hakları kavramı nasıl bir dönüşüm geçirdi? İHEB başlangıç bölümünde, “İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımak dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olarak kabul edilmiştir” der. Hak ve [...]

Kader Mahkumları Derneği Başkanı Necdet Yüksel ile Söyleşi

Kader Mahkumları Derneği Başkanı Necdet Yüksel kimdir? Sizi tanıyabilir miyiz? Tabi efendim, adım Necdet Yüksel. Samsun ili Terme ilçesinde dünyaya geldim. 70 yaşını aştım. Yirmi yıl önce memlekette tapulu arazimde on ağaç kesmekten dolayı on ay Samsun Terme kapalı cezaevinde kaldım. Ve cezaeviyle tanıştığım gün de o gün. Cezaevine ilk girdiğim zaman, oranın ayrı bir dünya olduğunu gördüm [...]

Follow