Söyleşiler

Çocuklara Kurban ve Hacc İbadetini Nasıl Anlatmalı?

  Söyleşi: Şennur Aydemir Söyleşen: Hatice İ. ERDEM Eğitimci Şennur AYDEMİR Hanımefendi ile çocukların ibadetlere yüklediği anlam ve ebeveynlerin yaklaşımları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.   Soyut düşünme yetisini kazanamamış çocuklarımıza sembollerle dolu bir ibadet olan hac nasıl anlatılır? Bu anlatımlarınızla çocuğun ileriki yaşlarında onda neyin kalmasını [...]

Yardımeli Derneği'nin Türkiye ve Dünya Üzerindeki Yardım Faaliyetlerini Dernek Başkanı Sayın Sadık Danışman'a Sorduk

Söyleşi: Sadık Danışman Söyleşen: Yasin AYDOĞAN   Yardımeli Derneği’nin on yılı aşkın süredir faaliyet vermekte olduğunu biliyoruz, fakat kuruluş hikayesini bilmiyoruz. Fikir babası, isim babası var mıdır? Bu süreçten biraz bahseder misiniz?  Yardımeli derneğinin kurucusu, fikir babası değerli hocam Mustafa İslamoğlu’dur. Ve altmış Akabe çevresi ve gönüllüsü Mustafa [...]

Doç. Dr. Alper Bilgili ile Söyleşi

Söyleşi: Doç. Dr. Alper Bilgili Söyleşen: Hatice İ. Erdem - Ahmet Polat   Küresel anlamda toplumun seküler yaşam tarzına doğru ilerlediği, dinlerin insan ve toplum sorunlarına çözüm olamadığına dair araştırmalar var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu iddiada katıldığım ve katılmadığım noktalar var. Dünya genelinde bir sekülerleşmenin varlığı inkâr edilemez. Toplumlar [...]

Prof. Dr. Talip Küçükcan ile Söyleşi

Söyleşi: Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN Söyleşen: Hatice İ. Erdem - Rana Kaya   “Kimlikler merkezler tarafından tanımlanmaya başlandığı andan itibaren ister istemez daraltıcı bir anlam taşıyor. Başkaları size o zaman birtakım kimlikler giydirmeye başlıyor. Ulus-devlet böyle bir yapı, ‘makbul vatandaş’ tanımlaması vardır ulus devletlerin ve bu vatandaşlar için biçtikleri bir [...]

Çocuk Gözüyle Ramazan Ve Oruç

Söyleşen: Hatice İ.ERDEM Kur’an Okullarımızın değerli eğitimcilerinden Betül Ceylan Tunç Hocamız ile “Çocuk Gözüyle Ramazan Ve Oruç” başlıklı samimi bir söyleşi gerçekleştirdik. Günümüzde internetin yaygınlık kazanmasıyla ortaya çıkan bilgi kirliliği dini alanlarda da kendini gösteriyor. Çocuklara bilginin seçerek öğretilme yaşının [...]

Ramazan ve Davut Yatkın Kardeşlerle Siyer ve Tebliğ Üzerine

Söyleşen: Muharrem BAYKUL Sireti toplumun değişik katmanlarında anlatma hususunda sergiledikleri farklı tarz ve tecrübeleriyle dikkatimizi çeken Ramazan ve Davut Yatkın kardeşlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Ramazan Yatkın, 1976 İstanbul Pendik doğumlu, Kartal’da ikamet ediyor. Evli, iki çocuk babası. Davut Yatkın ise 1979 Pendik doğumlu, Pendik’de ikamet ediyor. Evli, 8 yaşında bir oğlu var. Özel bir [...]

SEKAM Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Can ile “Türkiye Gençlik Araştırması” Üzerine…

Söyleşen: Muharrem BAYKUL   Sosyal,  Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi (SEKAM) “Türkiye Gençlik Raporu: Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri” başlıklı çalışmasıyla gündeme geldi. SEKAM Başkanı Prof.Dr. Burhanettin Can’ın öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmanın Proje Yöneticiliğini Prof.Dr. Celalettin Vatandaş [...]

Yeni Din Diliyle Anlatılan Kur’an’a, İndirilen Gerçek Dine Muhtaç Çok Büyük Bir Kesim Var

  Kur’an Halkaları Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Dinç’le Eksende İnsan Projesi Üzerine… Söyleşen : Muharrem BAYKUL   Kur’an Nesli ve Kur’an Halkaları konulu 32. sayımızın söyleşi köşesinde Kur’an Halkaları Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Dinç beyi konuk ettik. “Eksende insan, tavırda denge, tasarrufta ihtiyaç” prensiplerine riayet etmeyi en [...]

Esma dersi müdavimleriyle Esmâ-i Hüsnâ'nın hayata yansıması üzerine...

Söyleşenler: Kübra Çomaklı KOÇAK – Muharrem BAYKUL   El-Esmâü’l-Hüsnâ’yı ayrıntılı şekilde öğrenmek hayatınızda nasıl bir değişime yol açtı? - Esmâ derslerini daha ilk günden itibaren tefsir derslerinin devamı niteliğinde takip ettim. Kur'an'ın Esmâ'nın tefsiri olduğunu fark ettim. Esmâ'ya tutunmak hayata, mesleğime, tabiata ve bakış açıma [...]

Follow