Söyleşiler

SEKAM Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Can ile “Türkiye Gençlik Araştırması” Üzerine…

Söyleşen: Muharrem BAYKUL   Sosyal,  Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi (SEKAM) “Türkiye Gençlik Raporu: Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri” başlıklı çalışmasıyla gündeme geldi. SEKAM Başkanı Prof.Dr. Burhanettin Can’ın öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmanın Proje Yöneticiliğini Prof.Dr. Celalettin Vatandaş [...]

Yeni Din Diliyle Anlatılan Kur’an’a, İndirilen Gerçek Dine Muhtaç Çok Büyük Bir Kesim Var

  Kur’an Halkaları Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Dinç’le Eksende İnsan Projesi Üzerine… Söyleşen : Muharrem BAYKUL   Kur’an Nesli ve Kur’an Halkaları konulu 32. sayımızın söyleşi köşesinde Kur’an Halkaları Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Dinç beyi konuk ettik. “Eksende insan, tavırda denge, tasarrufta ihtiyaç” prensiplerine riayet etmeyi en [...]

Esma dersi müdavimleriyle Esmâ-i Hüsnâ'nın hayata yansıması üzerine...

Söyleşenler: Kübra Çomaklı KOÇAK – Muharrem BAYKUL   El-Esmâü’l-Hüsnâ’yı ayrıntılı şekilde öğrenmek hayatınızda nasıl bir değişime yol açtı? - Esmâ derslerini daha ilk günden itibaren tefsir derslerinin devamı niteliğinde takip ettim. Kur'an'ın Esmâ'nın tefsiri olduğunu fark ettim. Esmâ'ya tutunmak hayata, mesleğime, tabiata ve bakış açıma [...]

Totaliter-Otoriter Siyasi İslam’ın Toplumun Gelişimine Olumsuz Etkisi

Siyasetbilimci Dr. Fehmi ALTIN ile totaliter-otoriter siyasi İslam’ın toplumun gelişimine olumsuz etkisi üzerine konuştuk…   Söyleşen: Dr. Fethi GÜNGÖR   Devlet ve siyaset konulu 28. sayımızda söyleşi köşesine, Alman disipliniyle akademik süreci tamamlamış ve Türkiye’ye dönerek üniversitelere iş başvurusu yaparken tanıştığımız, aramızda geçen birkaç kısa [...]

Japonya İslam Merkezi Fahri Başkanı Prof. Dr. Salih Mehdi Samarrai ile Allah’a Davetin Yöntemi Üzerine

Söyleşen: Dr. Fethi GÜNGÖR   Davet konulu 27. sayımızın hazırlıklarına başladığımız hafta, senede bir iki kez İstanbul’a yolunu düşüren Salih Samarrai hocanın Şehzadebaşı’nda her zamanki otelinde kaldığını öğrenince ziyadesiyle memnun oldum. Çünkü, lisans eğitimi için Japonya’ya gittiğinde başlayan davet serüveni seksene dayanan yaşına ve hasta bedenine rağmen [...]

Şehit Hakikate Önce Hayatı, Sonra Canıyla Tanıklık Edendir

Mehmet Birsin ile şehit ve şehitlik üzerine… Söyleşen: Fethi GÜNGÖR Şehadet konulu 26. sayımızın söyleşi köşesi için isimler müzakere edilirken ilk akla gelen, dostum Mehmet Birsin oldu. Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Birsin ile söyleşi yapmaya karar vermemizin sebebi, konuya ilişkin derinlikli akademik çalışmaları [...]

İslâm Dininin Kendine Mahsus Siyaset Anlayışının Değişmeyen Hedefi, İnsanların Dünyevi ve Uhrevi Saadetine Vesile Olmaktır

“Emanet ve Ehliyet”in Müellifi Hüsnü Aktaş Hoca ile Emanet ve Ehliyet Bilinci Üzerine… Söyleşen: Dr. Fethi GÜNGÖR Kur’an’ın temel kavramlarından emaneti ele aldığımız 24. sayımızın hazırlık toplantısında söyleşinin kiminle yapılacağı hususu müzakereye açıldığında ilk akla gelen isim, Emanet ve Ehliyet ismiyle meşhur olmuş İslam ilmihalinin müellifi Yusuf [...]

Hüseyin K. Ece ile Takvanın Dünya ve Ahirette Kazandırdıkları Üzerine…

Söyleşen: Fatih OKUMUŞ   Takva dosya konulu sayımız için eski Denge yeni Düşün Yayınları’nın bilinç serisinden çıkan Takva Bilinci’nin müellifi Hüseyin K. Ece hocamızla mülakat yapmaya karar verdik. Hüseyin Hocamız yirmi küsur yıldır Hollanda’da ikamet ediyor. Son yıllardaki vazifesi hapishanedeki Müslüman tutuklu ve hükümlülere manevi rehberlik ve [...]

Amelin Ortaya Çıkması İçin İrade Temayülünün Bir Amacı, Bilgi Ve Düşüncenin De Buna İştiraki Olmalıdır

Murat Sülün ile “İman-Amel İlişkisi” üzerine…   Söyleşen: Fethi GÜNGÖR   Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Murat Sülün, Kur’an-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi başlıklı doktora tezini 2000 yılında neşretti. İkinci baskısı 2005 yılında Ensar Neşriyat tarafından yapılan eser 527 [...]

Follow