Sayı : Temmuz-Ağustos 2015

Başlarken

Mart 08, 2016 - Önsöz - Fethi Güngör
Hayatın vahiyle inşası çabalarınamütevazı bir katkı yapabilmek gayretiylesekiz yıl önce yola çıkan Kur’ani Hayat dergimi
devamı oku »

Sünnetullah Ya Da İlahi Tutarlılık

Mart 08, 2016 - Başyazı - Mustafa iSLAMOĞLU
Rabbimizin sırat-ı müstakim üzere olduğundan ve takva ile yani sorumluluk bilinciyle davrandığından kaç müslümanın haber
devamı oku »

Sünnetullah Açısından İlk Sözleşme Ve Fıtrat

Mart 08, 2016 - İnceleme - Hüseyin Kerim ECE
Sünnetullahın ‘fıtrat’, ‘elestu bi-rabbikum? Kâlû bel⒠ve ‘sibğatullah’ gibi kavramlarla ilişkisi bulunmaktadır.
devamı oku »

Aklın Ve Vahyin Birlikte Rehberliği Gerekir

Mart 08, 2016 - İnceleme - İbrahim SARMIŞ
Tek başına aklın mutlak doğruya rehberlik etmesi mümkün olmadığı gibi, tek başına vahyin de insan için rehberlik etmesi
devamı oku »

Allah’ın Tarih Ve Toplum İçin İşleyen Yasası: Sünnetullah

Mart 08, 2016 - İnceleme - Erol ÇETİN
İnsanın her davranışı allah’a yöneliktir ve davranışları sonucunda başına gelen her olay da allah’ın ona karşı davranışı
devamı oku »

Allah’ın Öteden Beri Süregelen Ve Sürecek Olan Metodu: Sünnetullah

Mart 08, 2016 - İnceleme - Tubâ ERDEM
Sünnet ve allah kelimeleri câhiliye döneminde bilinmekle birlikte sünnetullah kur’an’a has bir tabirdir.
devamı oku »

3 `lü Okuma Seti: Sünnetullah - Akıl – Vahiy

Mart 08, 2016 - Deneme - Işıl CINGILLIOĞLU
Akıl-vahiy-sünnetullah; kendisini okuyana âyet, icabet edene davet, hesabı sorulacak emanet, lehimize ve aleyhimize bizz
devamı oku »

Kadr Sûresi’nden Zihne Yansımalar

Mart 08, 2016 - Kur'an Okumaları - Fehmi YAĞLI
Dünyada güzel ahlâk üzere geçirilen bir ömür, kişinin kadir gecesidir.
devamı oku »

Sinan Canan İle Akıl-Vahiy Uyumu Ve Sünnetullah Üzerine...

Mart 08, 2016 - Söyleşi - Muharrem BAYKUL - Işıl CINGILLIOĞLU
İkra’emri tüm müslümanlara yaratılmış her şeyi okuma ve bu okumalarının sonuçlarını da insanlara bildirme görevini yükle
devamı oku »

Medeniyet: Akıl- Sünnetullah Uyumu

Mart 08, 2016 - İnceleme - Haydar ÖZTÜRK
Toplumların yükselmeleri, geri kalmaları veya helak edilmeleri gibi olaylar tesadüf eseri değil, evrensel ilahi yasalar
devamı oku »

Mümeyyiz Aklın Rehberi: Sünnetullah

Mart 08, 2016 - Deneme - Cevdet IŞIK
Kulluğun güzel yapılabilmesi için, insan-insan ve insan-doğa ilişkilerinin sünnetullahın belirlediği çizgide olması gere
devamı oku »

İndirilmiş Din Tefekkürü Ve Tahkiki, Uydurulmuş Din Cehaleti Ve Taklidi Önceler

Mart 08, 2016 - İnceleme - Bilgin ERDOĞAN
Vahyin dilinde tefekkür teşvik edilir, tefkir ise eleştirilir ve yerilir.
devamı oku »

İnançta Sünnetullah: Tevhid Yoksa Şirk Vardır Çağdaş Şirk Ve Çağımızın Putları

Mart 08, 2016 - İnceleme - Ayten DURMUŞ
İnsan düşüncesinde, kişiye çok uzak ve çok yüce olan bir tanrı inancı, onu vesileler aramaya itmiştir.
devamı oku »

Akıl Ve Vahiy Uyumu

Mart 08, 2016 - İnceleme - İbrahim SENGİR
Akletmek, vahyin karşısında, ona alternatif, işlerlik kazandığında ona muhalif olacağından korkulan bir kötülük kaynağı
devamı oku »

Kehf: “Yalıtlanma-Korunma” Simgesi

Mart 08, 2016 - Sure Analizi - Kadir CANATAN
Mevdudi, mağarada uyuyanlar olayının geçtiği yerin efes olduğunu ve bu şehrin yaklaşık m.ö. 2. Yüzyılda kurulmuş ve halk
devamı oku »

Sünnetullahın Hayata Geçişi

Mart 08, 2016 - Deneme - Mehmet ÇAKIL
Hayatına kur’an’ın indiği an, senin için en değerli andır. O an bir ömürden daha hayırlıdır.
devamı oku »

Arş, Taht, Kürsi Kur`An Kavramlarının Analizi

Mart 08, 2016 - İnceleme - Recep AYKAN
Kur'an'ı çok az okuyan, 'biz kur'an'ı anlayamayız' diyen insanlar, arş kavramında olduğu gibi zorlamalı yorumlar yapmakt
devamı oku »

Sünnetullah: Toplumun Ve Tabiatın Yasaları

Mart 08, 2016 - İktibas - Cevdet SAİD
Allah teâlâ bize sosyal kanunları kur’an’dan, tabiat kanunlarını evrende var olan âfâk ve enfüs âlemlerinden öğrenmemizi
devamı oku »

Fizikçi Gözüyle “Yaratılış Ve Evrim” Kitabı

Mart 08, 2016 - Kur'an ve Bilim - Alptekin YILDIZ
Bilim ilerledikçe yaratıcının varlığı ve islam’ın en büyük hakikati olan “tevhid” daha iyi anlaşılacaktır.
devamı oku »

Yaratılış Ve Evrim İnsan’ın Hikâyesi

Mart 08, 2016 - Kur'an Kitaplığı - Ali KOÇAK
Evren, dünya, yer ve gökler aşamalı, iradeli ve bir gâyeye mebni olarak yaratılmıştır.
devamı oku »

Eşzamanlı Tefsir-Siyer Okuması: Cabiri Ve Derveze’den -2-

Mart 08, 2016 - Tefsir - Mustafa DEMİR
İçlerinden iman etmeyi arzulayanlar olsa bile, artık bu imkânsızdır. Zira onlar işin başında kendilerini adeta bir toplu
devamı oku »

Kâinatta Tesadüfe Yer Yoktur

Mart 08, 2016 - İnceleme -
El-hakîm olan allah her hükmünde tam isabet kaydeden, yarattığını yerli yerince yaratan, yaptığı işi mükemmel ve kusursu
devamı oku »

Sünnetullah: Allah’ın Sistemi

Mart 08, 2016 - Deneme - Galip ARAZ
Sünnetullah, bir kavmin ya da bir milletin örf, adet ve geleneklerine göre değişiklik göstermez.
devamı oku »

Onuncu Köyün Kapısında /Festaqim Kema Umirte/

Mart 08, 2016 - Şiir - Bünyamin DOĞRUER

devamı oku »