Sayı : Mayıs-Haziran 2015

Başlarken

Mart 08, 2016 - Önsöz - Fethi Güngör
Hayatın vahiyle inşasına mütevazı bir katkı yapabilmek gayretiylesekiz yıl önce yola çıkan Kur’ani Hayat dergimizin 41.s
devamı oku »

Ümmetin Paradigması: Kur’an’ın Rehberliği

Mart 08, 2016 - Başyazı - Haydar ÖZTÜRK
Bugün hanefi mezhebi bile ehl-i rey kimliğinden çıkartılarak şafi’nin metodolojisinin güdümüne sokulmuştur.
devamı oku »

Kur’an’a Göre Dengeli Ümmet Profili

Mart 08, 2016 - İnceleme - Hüseyin Kerim ECE
Kur’an, ‘ümmet’ kavramını insan toplulukları, din mensupları, canlılar ve kuşlar gibi farklı topluluklar için kullanmakt
devamı oku »

İndirilmiş Din Sevgiyi Ve Adaleti, Uydurulmuş Din Nefreti Ve Adaveti Teşvik Eder

Mart 08, 2016 - İnceleme - Bilgin ERDOĞAN
Kelam, sevgi ile söylenen sözdür… Arap lisanında kavl; herhangi bir söze, kelam ise; insan ruhunda iz birakan söze denir
devamı oku »

Erdemlilik Bileşenlerinin Üçü: Merhamet, Sevgi Ve Saygı

Mart 08, 2016 - İnceleme - Mustafa DEMİR
Merhametin gülümsetmesi taa derinliklerinde adalet ve cömertlik duygularını barındırıyor olmasındandır.
devamı oku »

Müslümanların Ümmet Olamayışı Üzerine

Mart 08, 2016 - Değerlendirme - Ayten DURMUŞ
Şirk kişiye, zehirli bir otlakta otlayarak karnını doyuran ve şişerek ölen hayvanların durumunu yaşatır.
devamı oku »

Atasoy Müftüoğlu İle Ümmetin Vaziyeti Ve Geleceği Üzerine…

Mart 08, 2016 - Söyleşi - Fethi Güngör
Ümmet nihai bir otoritenin, nihai bir dayanışmanın, nihai bir sorumluluk alışverişinin ve nihai bir inşa faaliyetinin te
devamı oku »

Vahdettin Bahadır İle Ümmetin Hâl-İ Pürmelâli Üzerine…

Mart 08, 2016 - Söyleşi - Fethi Güngör
Ümmeti en geniş anlamıyla tanımlayan, konuşmalarında insan hak ve hürriyetlerine, zulmü bertaraf edip adaleti ikame etme
devamı oku »

Değerler Hiyerarşisinin Tersyüz Olması; Merhamet Krizi

Mart 08, 2016 - İnceleme - Zeki TAN
Yüreklere yatırım yapıldığında yürek bilinci ve şuuru gelişir. “bileklere” yatırım yapıldığında ise bu, toplumsal şiddet
devamı oku »

Ümmetin Şehadeti

Mart 08, 2016 - Deneme - Cevdet IŞIK
“Şu şehadet âleminde huzurlu olmak, o’nun huzuru’na giden yolda olmakla doğru orantılıdır.”
devamı oku »

Ümmetin İhtilafında Rahmet Vardır Ama Nasıl?

Mart 08, 2016 - Deneme - Fehmi YAĞLI
Gizli şirk, masumane bir edayla dindenmiş gibi tezahür etmiş, yıllara sari olarak şekillenmiş ve günümüze kadar gelmişti
devamı oku »

Saygı Kavramına Müslümanca Bir Bakış

Mart 08, 2016 - İnceleme - Tubâ ERDEM
Vahiy, allah’ı öğreneceğimiz ve tanıyacağımız en sağlıklı adrestir. Çünkü vahiy ilahi bir kelamdır.
devamı oku »

Yüreğinin Eşiğini Süpür!

Mart 08, 2016 - Deneme - Işıl CINGILLIOĞLU
Akıl, irade, vicdan ayarlarıyla oynanmış insanlar var karşımızda. Fıtratı kirlenmiş, ahsen-i takvimden uzaklaşmış, yanlı
devamı oku »

Mahluk Kadarı/Kaderi Kadar Merhamet Ederse, Kadarı Olmayan Nasıl Rahmet Eder?

Mart 08, 2016 - Deneme - Nihal KÖKENEK KUZUCU
Kendini mâlik olarak tanıtmış; mutlak mülk sahibi benim demiş ki, mala ait olma, ona sahip ol! Malın elinde oyuncak olm
devamı oku »

Varlığı Ayakta Tutan Sevgi

Mart 08, 2016 - Deneme -
Kaynağında allah’ın bulunmadığı sevgi geçici ve uçucu sevgidir.
devamı oku »

Sevgi: Manevi Güç

Mart 08, 2016 - Deneme - İbrahim SENGİR
“Hubb” ve “mahabbet” kelimeleri sözlükte sevmek, beğenmek, rağbet etmek, istemek, meyletmek, hoşlanmak ve tercih etmek d
devamı oku »

Kur’an’ın Gölgesinde Sevgi Tasavvuru

Mart 08, 2016 - İnceleme - Kazım Can
Tevhid dininin inananları birbirimize yaklaşamıyoruz. Kimimiz zıt kutuplarda, kimimizin ise kaynaşmaya enerjisi yetmiyor
devamı oku »

`YâesefâalâYûsufe…`

Mart 08, 2016 - Deneme - Senai DEMİRCİ

devamı oku »

İsra: “Yüceltme” Simgesi

Mart 08, 2016 - Sure Analizi - Kadir CANATAN
Kur’an, isra gibi mahiyeti tam olarak açıklanmamış olayların ne olduğundan ziyade ne tür bir işlev gördüğüne dikkat çekm
devamı oku »

Yeni Mısır: Doğan Görünümlü Şahin

Mart 08, 2016 - Sure Analizi - Fatih OKUMUŞ
Hikâye iyi okunursa “okyanustan körfeze” tüm arap dünyasında olup bitenlerin şifrelerini çözmek de mümkün olabilir.
devamı oku »

Hz. Peygamber Ve Birlikte Yaşama Ahlakı

Mart 08, 2016 - İktibas - Mehmet GÖRMEZ
Her ne kadar insanlık birlikte yaşama konusunda ciddi bir birikime sahip olsa da, sürekli demokrasiden, insan hak ve özg
devamı oku »