Sayı : Mart-Nisan 2016

Başlarken…

Mart 13, 2016 - Mektup - Bülent Şahin Erdeğer
Kur’ani Hayat (46.) Mart-Nisan sayısı ile okuyucularına merhaba dedi. Dergi, yeni sayısında Mezhepçilik bağlamında Şiili
devamı oku »

Dinde İhtilaf Felaket Getiri

Mayis 24, 2016 - Başyazı - İbrahim SARMIŞ
Serbest düşünce, eleştiri ve muhalefetin olmadığı toplumda tek seslilik, tahakküm, donuklaşma, gerileme ve çöküş olur.
devamı oku »

Mezhepçiliğin Tarihi Tezahürleri

Mayis 24, 2016 - İnceleme - Adnan DEMİRCAN
Dinlerde bireysel yorum ve yaklaşımların ortaya çıkmasında birçok etkenden söz edilebilir. Bunların bir kısmı, insanın m
devamı oku »

Vahdet İçin Gerçekçi Yol Kur’an’dan Geçer

Mayis 24, 2016 - İnceleme - İsmail Hakkı BAŞDAĞ
Aynı toprak parçası üzerinde yaşayan ve farklı etnik köklere sahip olanların bile, ortak paydalar üzerinde birleşerek bi
devamı oku »

Kuran`da Tefrika Kavramı

Mayis 24, 2016 - İnceleme - Hüseyin Kerim ECE
‘Tefrika’, tef’ıl kalıbından ‘fer-ra-ka’ fiilinin masdarıdır. Fer-ra-ke geçişli (müteaddi) bir fiil olarak yapmayı, üze
devamı oku »

Şia`yı Eleştirirken Dürüst Olabilmek

Mayis 24, 2016 - Eleştiri - Fehmi İlkay ÇEÇEN
Kur’an’da Allah'ın elçilerinin düştüğü yanlışlar anlatılır, işledikleri hatalara değinilir. Yer yer kendi ağızlarından d
devamı oku »

Şia’nın Kur’an Anlayışı ve Sünnî Dünyadaki Yansımaları Üzerine Notlar

Mayis 24, 2016 - İnceleme - Mustafa AKMAN
Kur’an’ın tahrif edildiğine inandıkları iddiasıyla Şiîleri aforoz etmekten çekinmeyen Sünnî ulemanın, aynı hassasiyeti S
devamı oku »

Şii-Sünni Kavgası Kur’an’ın Hakemliğinden Kaçmanın Sonucudur

Mayis 24, 2016 - İnceleme - Bülent Şahin Erdeğer
Sünnilik de Şiilik de “Kur’an’a rağmen” ayrı inanç sistemleri üretmişlerdir. Bu ayrı inançlar her ikisinin de İslam’ın a
devamı oku »

Şii ve Sunni Mezhepçiliğinin Temelleri Üzerine

Mayis 28, 2016 - Çeviri - Adnan İbrahim ve Ahmed El-KATİB
Okuyacağınız metin yaptığı araştırmaların sonuçları itibariyle şii dünyada sarsıcı etkiler yapan Ahmed El-katib ile Fili
devamı oku »

Yeni Şii Deklerasyonu

Mayis 28, 2016 - Açılım - Ahmed EL-KATİB
Mezhep ihtilafları, dinin sabit ilkelerine ve islam’ın zaruriyatlarına taalluk etmez. Çünkü müslüman kişi kur’an-ı kerim
devamı oku »

Ümmetin Vahdetten Yoksun Soğuk Dünyalar

Mayis 28, 2016 - İnceleme - Bünyamin DOĞRUER
Müslüman toplulukların bilinçleri büyük ölçüde muharref birikimlerle kirlenmiştir… Allah’ın tanımladığı islam’ın üzeri k
devamı oku »

Rahman`ın Kuluna Seçtiği Mezhep: Sırat-ı Müstakim

Mayis 28, 2016 - Deneme - Nihal KÖKENEK KUZUCU
Mezheplerin çıkış noktası diye öne sürülen efendimizin farklı uygulamaları, aslında rabbimizin rahmeti olarak bize sundu
devamı oku »

Kesişen Yollar Ortak Paydalar

Mayis 28, 2016 - Deneme - Işıl CINGILLIOĞLU
İçtihadlar fikir ayrılığı ve ihtilafa; ihtilaflar mezhepçiliğe; mezhepçilik tefrikaya; tefrika tekfire; tekfir düşmanlık
devamı oku »

Birlik Çağrısı

Mayis 28, 2016 - Deneme - Ömer Faruk KARATAŞ
Kur’an ayetlerinde ve mübelliğ, mübeyyin ve muvazzıhı hz. Peygamber’in hayatında önemli ve vazgeçilmez değere ve önceliğ
devamı oku »

Gülümseyin! IŞID`le Aynı Fotoğraf Karesinde Objektife Poz Veriyoruz

Mayis 28, 2016 - Deneme - Özkan ŞİMŞEK
IŞİD’e gebe bir topluluğuz. Ebeliğimizi literal okumalara, devraldığımız kültür mirasımızı aynen tatbik etme usulsüzlüğü
devamı oku »

Enbiya: ``Elçe ve Temsil`` Simgesi

Mayis 28, 2016 - Sure Analizi - Kadir CANATAN
Enbiya suresinde işlenen konu, nebiler zincirindeki süreklilik ve evrensel mesajın tarih içinde sürekli tekrar edilmiş o
devamı oku »

Kur`an`da Kadın Hakları ve Kadının Geleneksel İslam`la Mahkumiyeti

Mayis 28, 2016 - İnceleme - Ayşenur Oya ŞAHİN
Erkeğin üstünlüğü olgusunun sosyolojik kaynağı, geleneksel iş bölümüdür. “Erkek egemen toplumun ve ataerkil aile modelin
devamı oku »

Tebliğ Nedir Ne Değildir?

Mayis 28, 2016 - İktibas - Murat KURTULDU
Bozulmanın ve algı kirliliğinin yaşandığı yepyeni bir sürece tanıklık eden islam tarihi ve müslüman toplum, islam’ın en
devamı oku »

Safevi Şiası Üzerine Tarihsel Bir Çerçeve

Mayis 28, 2016 - İktibas - Muharrem VAROL
Safevî tarikatının tam anlamıyla siyasi bir entite haline gelişinin arkasında aslında Şeyh İbrahim’in oğlu Şeyh Cüneyd (
devamı oku »

Allah`ın İpine Hep Birlikte Tutunmak

Mayis 28, 2016 - İktibas - Merve DEMİR
Dindar cenahın dilinde pelesenk olmuş bir sualdir; hangi değerler skalasından taviz verildi de müslüman coğrafyada bu ka
devamı oku »

Siyasal Şiiliğin Dinselleştirilmesi ve Kökenleri

Mayis 28, 2016 - Kitaplık - Hasan Hüseyin ODABAŞOĞLU

devamı oku »

İhtilaf Etmek de Bir Ahlakı Gerektiriyor

Mayis 28, 2016 - Kitaplık - Bülent Şahin Erdeğer
İhtilaf, karşılıklı kıskançlık ve dini hizipçilik İslam öncesi dönemde Yahudi ve Hıristiyanların felaketine ve dinlerini
devamı oku »