Analiz

Kur’an’da Sembolik Dil

Kur’an dili, nâzil olduğu dönemin insanlarının edebî zevk ve anlayışlarına uygun olarak, muhataplarını etkilemek, düşünceyi normal dilden daha canlı bir biçimde ifade etmek ve fikri daha duyarlı bir hale getirmek için, her dilde var olan söz sanatlarını, ifade tarzlarını içerisinde barındırmaktadır..

Sarp Yokuş: Pandemi

Tecrit edilmiş bir odada hastalıkla mücadele etmek ruhunda yaralar bırakıyor insanın. İyi olacağını söyleyen, umut veren bir elle dokunuyoruz kalplere. Önlük, maske, gözlük ve eldivenle de olsa gülümsüyoruz..

İsraflardan Sağlıklı Yaşamlara

Dindarlık taslamak adına temiz ve helal rızıkları yasaklamak da sınırı aşmaktır. Belki de günümüzün küresel sorunlarının başında gelen küresel ısınma, bir an evvel çözülmeye muhtaç bir problem teşkil etmektedir..

Logoterapi: Varoluşsal Anlamlılık İle Tedavi

Vahyin nihaî hedefi, insana, kendisinin bu hayatta varoluşsal olarak anlamlı olduğunu hatırlatmaktır. Dinin, varoluşsal boşluğu ortadan kaldırarak, insana anlam kazandırdığına dair bir başka delil ise Kur’ân’da, “Allah göklerin ve yerin nurudur” (Nûr, 24:35) ayetidir. Öyleyse yeryüzünde her bir şeyin bir anlamı var ise insan hayatının da bir anlamı olmalıdır..

Koronavirüs Süreci Öncelikle Kelam Ve Fıkhın Konusudur

Koronavirüs yeni bir kelami bakışa ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bu kelami anlayışın ana kodlarını insanın davranışlarında özgür olduğu inancı oluşturmalıdır. Dolayısıyla yeni anlayış insanı eylemlerinden sorumlu tutan özgürlükçü anlayıştır..

Delta; Yaşlanmış Nehirdir…

İnsan, yeryüzündeki hizmetini bihakkın, tam anlamıyla yerine getirebilmesi için, hayatının bütün evrelerinde, özellikle son yıllarında çok daha sağlıklı ve en yüksek seviyede verimli kalmalıdır. Yapılması gereken şey, bedeninizin sorumluluğunu üstlenmektir..

Sağlıklı Öznellik Sağlıklı Hayat

Bütün çirkinlikler haddini bilmezliğin bir sonucudur. Haddini bilmezlik hem sınır ihlali ve hem de sınır tayini olarak karşımıza çıkmaktadır..

Rutinin Hayatımızdaki Önemi

Rutin denince insanı sıkan, tatmin etmeyen, tekrar eden davranışlar olumsuz çağrışımlara sebep olmuştur. Oysa ki, rutinler insanın hayatında programlı olmasına ve stresinin azalmasına sebep olurlar..

Emanet Ve Ehliyet Nasıl Yozlaştı?

Siyaset; toplumu yönetme ehliyetine sahip ve buna talip olanlarla toplum arasında ekonomik, siyasal, kültürel ve inançla ilgili ilgi bir sözleşmedir. Bu sözleşmelerin yerine getirilip getirilmediğini denetleyen ve yaptırımı olan mekanizmalara sahip olmalıdır..

Ehil Olmak Varken Ebu Cehil Olmak

Ehil insanlar inşa etmek için tavzif edilmiştir Peygamberler. Atık insan olmadığını, her insanın hatta varlığın yaratılışta muazzam bir kompozisyon bütünlüğünü sağlamak üzere var edildiğini öğretmek için vazifelendirildiler. Hem kendileri bu ehliyyetin müşahhas örnekliğini yaptılar hem de yola dair temel prensipler vaz ederek göçtüler beka alemine..

Çoklukla Kibirlenip Yarışmak, Akıl İşi Değildir!

Çoklukla gururlanma ve övünmenin ahlaki açıdan onaylanamayacağı açıktır. Bu bağlamda Allah’a karşı sorumluluk bilinci içinde yaşayanlara hidayet rehberi olan/yol gösteren Kur’an’ı Kerim’de çoklukla övünme ve çokluk için yarışma uygunsuz bir davranış olarak nitelendirilirken, hayırlarda yarışmak/hayırları (iyi ve güzel işleri) daha çok yapmak, övülüp teşvik .

İnsan Olmanın Ehliyet ve Liyakati

Kur’an penceresinden baktığımızda insanın yeryüzü sahnesine çıkışı ilahi bir iradenin ataması iledir. Atamalarda insana düşen temel sorumluluk, işin ehline verilmesidir. Zira biz bunu rabbimizden öğreniyoruz..