Sayı : Eylül-Ekim 2015

Başlarken

Mart 08, 2016 - Önsöz - Fethi Güngör
Başyazıda Mustafa İslâmoğlu hocamızın paralel dinin özelliklerini ele aldığı bir hutbesini metin haline dönüştürüp gözde
devamı oku »

İndirilen Dine Karşı Uydurulan Paralel Din

Mart 08, 2016 - Başyazı - Mustafa iSLAMOĞLU
Müslüman, bir gruba ait olan değil bir duruşa sahip olan insandır. İslam da bir gruba mensup olmak değil, bir duruşa sah
devamı oku »

Kültürün Dinleşmesi Ve Savunulması

Mart 08, 2016 - İnceleme - İbrahim SARMIŞ
Din adamları, yazdıkları şerhleri, kitabın aslında bulunmayan ayrıntılara dair ictihad hükümlerini halka tanrı buyruğu g
devamı oku »

İslam Dünyasında Kur’an Dışı Öğretilerin Rivayeti Kiliseleştirmesinin Acı Sonuçları Üzerine

Mart 08, 2016 - Değerlendirme - Bilgin ERDOĞAN
“İkra” hitabı aynı zamanda bir hicret emri gibi telakki edilmelidir. Cehaletin karanlıklarından hakikatin aydınlığına ya
devamı oku »

Adı Konmuş Uydurulan Dinler (Muhafazakârlık Ve Tarikat)

Mart 08, 2016 - Değerlendirme - Haydar ÖZTÜRK
Dindarın sermayesi imanıdır, dincinin imanı sermayesidir.
devamı oku »

İnsanların Projesi Uydurulmuş Din Ve Allah’ın Projesi İndirilmiş Din

Mart 08, 2016 - Deneme - Tunahan BOZKURT
Allah, insanı yeryüzünde kendi muradını gerçekleştirmek için istihdam etmeye, insanı “allah’ın eli” olmaya davet etmişti
devamı oku »

Uydurulmuş Dinin Vezir Ve Piyonları

Mart 08, 2016 - Deneme - Bekir BERK
Temiz akıl, yapay bahçelerin, yapay çiçeklerine değil, doğrudan kur’an bahçesinin doğal çiçeklerine gelen ve onlar arası
devamı oku »

Gerçek Din Allah’ındır

Mart 08, 2016 - Deneme - Cevdet IŞIK
Dinin gayesini, insanın iç ve dış dünyasını güven altına almak olarak tespit edebiliriz.
devamı oku »

Saadettin Merdin İle “İslam’ın Pavlusları” Üzerine…

Mart 08, 2016 - Söyleşi - Fethi Güngör
Meşhur sözdür; kur’an mekke’de indi, istanbul’da yazıldı, kahire’de okundu... Peki, nerede yaşandı, günümüzde nerede yaş
devamı oku »

Uydurulan Dinden İndirilen Dine Doğru

Mart 08, 2016 - İktibas - Işıl CINGILLIOĞLU
İlk emri “oku” olan, iç ve dış dünyadaki olayları gözlemlemeyi emreden bir kitaba inanan insanlar nasıl oluyor da dünyan
devamı oku »

Tevhid Dinini Şirk(Et) Dininden Ayırmada ‘Akıl-Vahiy’ Uyumunun Önemi

Mart 08, 2016 - Deneme - Nihal KÖKENEK KUZUCU
İnsan fıtrî doğruları bulabilecek argümanlara akıl ile, zihinsel süreç ile ulaşabilir.
devamı oku »

Enine Boyuna Din

Mart 08, 2016 - İnceleme - Tubâ ERDEM
“Din” kelimesi arapçada anlam dünyası geniş kelimeler grubu içinde yer alır.
devamı oku »

Allah İndirdiği Dini Kendisi Tanımlamış Ve Bizlere De Tanıtmıştır

Mart 08, 2016 - Değerlendirme - Bünyamin DOĞRUER
İslam bu evrenin temel yasasıdır. Allah'ın sistemine teslimiyettir. İnsanları birbirini rabb edinmekten kurtarıp bir tek
devamı oku »

İndirilen Dinde Toplum Yapısı

Mart 08, 2016 - Değerlendirme - Talip AKBAŞ
Halkların ve kabilelerin var oluş nedeni, kendini ötekine açma, geliştirme, tanıma ve hayırlarda yarış olarak beyan edil
devamı oku »

Veliler - Şehitler - Balıklar

Mart 08, 2016 - Değerlendirme - Mahmut Celal ÖZMEN
Tarihin hemen her evresinde insanların batıl inanışlarla tanışması ve insan varlığının akıl almaz iplere tutunarak esir
devamı oku »

Evrensellikten Yerelliğe Düşüş; Tarafgirlik

Mart 08, 2016 - İnceleme - Zeki TAN
Hz. Peygamber’i (as) anlatan en güzel “siret” ve “siyer” kitabı kur’ân-ı kerim’dir.
devamı oku »

Meryem: “İffet Ve Namus” Simgesi

Mart 08, 2016 - Sure Analizi - Kadir CANATAN
Hz. Meryem kendini mabed hizmetine vermiş, takva sahibi ve dindar bir kadındır. Erkeklerden sakınan, iffetli birisi old
devamı oku »

İslam’ın Barış Çağrısı Ve Yanlış Algılar

Mart 08, 2016 - İnceleme - Hüseyin Kerim ECE
Allah’a, insanlara ve varlıklara ait hakları tanıyan, bu hakları korumayı imanî bir görev olarak tanımlayan islam nasıl
devamı oku »

Prof.Dr. Munir El-Beyati İle “İndirilmiş Din İslam” Üzerine…

Mart 08, 2016 - Söyleşi - Fethi Güngör
İslam’ın ahlak ilkeleri toplumlarda uygulansa dünya dikensiz bir gül bahçesine döner. Zira, dünyada benzeri olmayan bir
devamı oku »

Haccla İlgili Ayet Tefsiri Okumalarımdan Zihnime Yansımalar

Mart 08, 2016 - Kur'an Okumaları - Fehmi YAĞLI
Hacc için yapılan çağrı, herhangi bir din mensubunu ayırmaksızın tüm insanlara yöneliktir.
devamı oku »