Ana Bölüme Geç
Kurani Hayat telefon

Kullanıcı girişi

Bir Ayet

“Rasul,
‘Ya Rabbi!’ diyecek,
‘Gerçek şu ki,
benim kavmim
bu Kur’an’ı devri
geçmiş bir mesaj gibi
terk etti!’...”
Furkan, 30

 

Kimler çevrimiçi

Şu an 0 kullanıcı ve 10 ziyaretçi çevrimiçi.

İçerik yayınlarıMustafa İSLAMOĞLU

Adalet Devletin İmanıdır - Mustafa İSLAMOĞLU

Haziran 21, 2012 yazan khd

ADALET DEVLETİN İMANIDIR

Mustafa İSLÂMOĞLU

Zulme tapmak adli tepmek hakka hiç aldırmamak
Kendi âsudeyse dünya yansa baş kaldırmamak
M. Akif

Dinin iki kanadı: Tevhid ve adalet

İnsan, ebedi mutluluk menziline iki kanatla uçar: Bunlar, tevhid ve adalet kanatlarıdır. Tevhid kanadı, insandan Allah’a uzanır ve insan-Hâlık ilişkisini temsil eder. Adalet kanadı, insandan insana uzanır ve insan-mahlûk ilişkisini temsil eder.

العدالة إيمان الدولة - مصطفى إسلام أوغلو

Haziran 21, 2012 yazan khd

العدالة إيمان الدولة
مصطفى إسلام أوغلو
المترجم: ياوز آجار
"ما أقبح الظلم ورفس العدل وعدم الاكتراث بالحقّ
وعدم العصيان والقيام بينما العالم في النيران يحترق"
محمد عاكف أرصوي (الشاعر الوطني التركي)
جناحا الدين: التوحيد والعدالة:

Tevhidin Hakikati Hâlık Tektir - Mahlûk Çoktur - Mustafa İSLAMOĞLU

Haziran 21, 2012 yazan khd

TEVHİDİN HAKİKATİ:
HÂLIK TEKTİR - MAHLÛK ÇOKTUR

Mustafa İSLÂMOĞLU

Tevhid İslam’ın Üssü’l-Esasıdır

Allah’ın kitabında, tevhid kadar titizlendiği bir başka konu yoktur. Allah’ın peygamberlerinin tümünün ortak çağrısı tevhidedir.
Tevhid, İslam’ın üssü’l-esasıdır. İslam adına ne inşa edilmişse, tevhid temeli üzerine inşa edilmiştir. Bu yüzden tevhide yönelik her tahrif teşebbüsü, İslam’ın temellerine yönelik bir saldırıdır. Tevhidi savunmak için yapılacak her şey, İslam’ın temellerini savunmaktır.
Tevhid, sahih imanın mihveridir. İmanın tüm unsurları, tevhid mihverine bağlı olarak çalışır. Eğer bu mihver yerinden kayarsa, ona bağlı tüm unsurlar ister istemez yerinden kayar.
Tevhid, mü’mince duyuş, düşünüş ve işleyişin mihenk taşıdır. İnsan duygu, düşünce ve eylemlerini tevhid mihengine arz eder. Kalp, akıl ve azalarından sadır olan bütün bu şeylerin değerini tevhid mihengi üzerinden belirler.
Tevhid, Allah’a imanın anahtarıdır. Allah’a makbul bir imanın kapısı tevhid anahtarıyla açılır.

İlim Dindir, Din İlimdir-Mustafa İSLÂMOĞLU

Ekim 30, 2011 yazan khd

İLİM DİNDİR, DİN İLİMDİR
Mustafa İSLÂMOĞLU
İlim nedir?
Bir önceki konu olan takva, bir “bilinçlilik” hali idi. Ama o bilince ulaşmak için ‘ser-maye/ana-maya’, yani ‘yakıt’ gerektir. İşte ilim insanı o bilince ulaştıran ‘ser-maye’, yani yakıttır. Bu yüzden bilgi olmadan bilince ulaşılmaz.
Bir medeniyeti, o medeniyetin kurucu aklı üretir. Medeniyetleri birbirinden ayıran şey, kurucu aklın bilgiyi nasıl tanımladığıdır. Peki, İslam medeniyeti bilgiyi nasıl tanımlamaktadır?

Mustafa İslâmoğlu İle Hayat Kitabı, Sûrelerin Kimliği Ve Somali İmtihanımızı Üzerine... Mehmet OKUYAN

Ekim 30, 2011 yazan khd

Mustafa İslâmoğlu ile Hayat Kitabı, Sûrelerin Kimliği ve Somali imtihanımız üzerine...
Mehmet OKUYAN
Bu sohbet, Hilal Televizyonu’nda, 12 Ramazan 1432/ 12 Ağustos 2011 tarihinde “İftar Saati” programında naklen yayınlanmıştır.
Mehmet Okuyan: Sevgili kardeşlerim, biz hayatı Kur’an’la tanımaya, hayatı Kur’an’laştırmaya gayret eden insanlarız. Bunun için Kur’an’ı konuşmaya, Kur’an’la konuşmaya, Kur’an’ı konuşturmaya çalışıyoruz.

Şuurun En Yüksek Hali Ve Vicdanın Salih Ameli Olarak Takva - Mustafa İSLAMOĞLU

Ağustos 28, 2011 yazan khd

Şuurun En Yüksek Hali ve
Vicdanın Salih Ameli Olarak
T A K V A
Mustafa İSLÂMOĞLU

"التقوى إنما تكون على من عقلها"
“Takva ancak onu anlayıp akleden kimsede bulunur.”
İmam Şafii

Dergimizin önceki sayılarında işlenen “fıtrat” ve “ahlak” kavramlarıyla, “takva” arasında şöyle bir ayrım var: Fıtrat bizim tercihimiz değil, Yaratıcının bize bahşettiği idi. Dolayısıyla fıtrat üzerindeki tasarruf sadece Allah’a aitti. Kur’an’dan yola çıkarak bu sonuca varıyoruz.
Ahlaka gelince… Kısmen fıtrata, kısmen bize dönüktü. Ahlakın sabiteye dönük yüzü hilkat, hilkatin değişkene dönük yüzü ise ahlaktı. Zira ahlaki eylem şuurlu eylemdi. Özetle, insan iradesi ahlakın oluşmasına müdahildi.
Takva ise Kur’an’da tümüyle insana nisbet ediliyordu. Bu nedenle Kur’an’da hep fail formu (muttaki) kullanılır, mef’ul formu (mutteka: takva verilmiş olan) kullanılmaz. Fıtratın aksine, takvanın öznesi tamamıyla insandır.

Ahlâk Dinin Temelidir - Mustafa İSLAMOĞLU

Haziran 26, 2011 yazan khd

BAŞYAZI

Ahlak Dinin Temelidir

Mustafa İSLAMOĞLU

“Ahlak”ın lügavi çerçevesi

Ahlak hem hilk hem de hulk köküne nisbet edilir. Hilk insanın fıtri tabiatını, hulk insanın manevi yanını, halk insanın maddi ve sosyal yanını ifade eder. Ahlak’ın hulk boyutu hilk ve halk boyutundan güçlüdür. Nasıl ki ruh bedenin, ahiret dünyanın, ğayb şahadet âleminin, mana maddenin öznesi ise, manevi olan da maddi olanın öznesidir. Birinciler ikincilerden kalıcıdır. Birinciler ikincilerin failidir. Aynı kökten gelen hilkat “yaratılış” demektir. Aynı zamanda hulk “huy” yani “alışılmış davranış” demektir.

الإطار اللغوي لكلمة "الأخلاق - مصطفى إسلام أوغلو

Haziran 26, 2011 yazan khd

مقال العدد

الأخلاق أساس الدين

مصطفى إسلام أوغلو

الإطار اللغوي لكلمة "الأخلاق"

تشتق كلمة الأخلاق من جذر كلمتي الخِلق والخُلق وتعني كلمة الخِلق الطبيعة الفطرية للإنسان أما كلمة الخُلق فتدل على جانبه المعنوي في حين تشير كلمة خَلق إلى جانبه المادي والاجتماعي. البعد الخُلقي للإنسان أقوى من البعدين الخِلقي والخَلقي. كما أن الروح فاعل الجسد، والآخرة فاعل الدنيا، والغيب فاعل عالم الشهادة، والمعنى فاعل المادة فإن ما هو معنوي فاعل لما هو مادي لأن الأوائل ـ أي الروح والآخرة والغيب والمعنى ـ أبقى من الأواخر والأوائل هم فاعلو الأواخر. كلمة خِلقة أيضا مشتقة من الجذر ذاته وتعني ـ إلى جانب معناها المتعلق بالخَلق ـ الخُلُق أي "الطبع" أو "التصرفات المعتادة".
الضليعون في فلسفة اللغة العربية يعلمون أن مصدر كلمة خِلق هو المفعول به والجانب المطأطئ الرأس للأخلاق بسبب الكسرة، أما مصدر خُلق فهو الفاعل والجانب المرفوع الرأس للأخلاق بسبب الضمة. أي أن الأخلاق هي مفعول به للخِلق من حيث جانبها الناظر إلى الفطرة وهي فاعل العمل من حيث جانبها الناظر إلى الخُلق.

Başyazı: Fıtrata Uygun Hayat Kur'âni Hayattır - Mustafa İSLAMOĞLU

Nisan 28, 2011 yazan khd

BAŞYAZI
FITRATA UYGUN HAYAT KUR’ÂNİ HAYATTIR

Mustafa İSLAMOĞLU
Fıtrat’ın kavramsal alanı

“Yaratılış” manasına gelen fıtrat’ın kök anlamı “bir şeyin açılması ve içindekinin ortaya çıkması”dır. Ağzı açılınca ortaya çıkan “içindeki”, kelimenin tam manasıyla “yaratılış”tır. Oruçlunun ağzı açıldığı için orucu bitiren yemeğe iftâr denilmiştir. Belki bunda “içindekinin ortaya çıkması” manası da saklıdır. Zira açılan ağızdan yiyecek ve içeceğin girişiyle oruç manen dışarı çıkmıştır.

الحياة المتناسقة مع الفطرة هي الحياة القرآنية - مصطفى إسلام أوغلو

Nisan 28, 2011 yazan khd

المقال الرئيس
الحياة المتناسقة مع الفطرة هي الحياة القرآنية
مصطفى إسلام أوغلو

المترجم: ياوز آجار
المجال المفاهيمي للفطرة:
تدل الفطرة التي تعني "الخلق" على "انفلاق شيء وظهور ما بداخله" في الأصل اللغوي. و"الشيء" الظاهر بعد عملية الانفتاح هو "الخلق" بمعنى الكلمة. ومن هذا أطلق على الأكل الناقض للصوم "الإفطار" لانفتاح فم الصائم. ولعل هذا يتضمن معنى "ظهور ما بداخله" أيضا. وهذا لأن الصوم يخرج من الفم المفتوح معنىً بدخول الطعام والشراب

 

© 2010 Kuranihayat.com

İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Ancak kaynak gösterip link vererek kullanabilirsiniz.

 

Aktif Medya