Ana Bölüme Geç
Kurani Hayat telefon

Kullanıcı girişi

Bir Ayet

“Rasul,
‘Ya Rabbi!’ diyecek,
‘Gerçek şu ki,
benim kavmim
bu Kur’an’ı devri
geçmiş bir mesaj gibi
terk etti!’...”
Furkan, 30

 

Kimler çevrimiçi

Şu an 0 kullanıcı ve 2 ziyaretçi çevrimiçi.

İçerik yayınlarıkuran eğitimi

Beklenen Sensin Ey Yüce Kur’an - Ömer NOYAN

Ocak 12, 2010 yazan admin

GENÇ KALEMLER

Zulûmatla savaşımızda; esir alınmadan benliklerimiz, kirlenmemişken duygularımız, burkulmamışken içimiz sen gelmelisin…

Sen gelmeli ve İbrahim’in baltasıyla yıkmalısın çağımızın kökleşmekte olan gizli ve aşikâr putlarını… Yani zulüm seninle bitmeli…

Bu karşılıklı, dünyalar yakan ve dünyalar yıkan hain bir savaştı… Uğruna serlerin, yeminlerin, çizgilerin ve özlemlerin yaralanıp bitirildiği… Belki de belirlenmiş o vakte kadar bitmeyecek… Belki de son doğan insanın ölümüne dek sürecek bu savaş, garip başlamıştı ve garip bitecekti… Ama ne olursa olsun, bu savaş sadece senin sözlerinle biter, bu kavga seninle nihayet bulur, bu bulanıklık seninle durulur… Kendi kendini basitlikte, karanlıkta, yıkılmış iç dünyasında kaybetmiş insanlar sadece seninle bulunur…

KUR’AN KİTAPLIĞI KUR’ÂN-I KERİM NEDİR? NE DEĞİLDİR? NASIL ANLAŞILMALIDIR? - Murat SÜLÜN

Ocak 12, 2010 yazan admin

Ana hatları ile Kur’ân-ı Kerim’i tanıtmanın hedeflendiği bu yazıda, Kur’ân’ın tanımı, ana fikri, hedefi, üslubu, muhtevası, kitaplaştırılması ve şekli yapısı üzerinde durulacaktır. Kur’ân’ı anlama usulü ile ilgili sorunlar ciddi boyutlarda olmakla birlikte, bir başka yazının konusudur.

KUR’ÂN’IN TANIMI

Kur’ân-ı Kerim şöyle tanımlanır: Yüce Allah’ın Cebrail vasıtası ile Hz. Peygamber’in kalbine ‘lâfzıyla-manasıyla bir bütün olarak’ indirdiği, tamamı mütevatir olarak nakledilmiş ilahi mesajların yer aldığı taklit edilemez bir şaheser…

Zamanın şartları doğrultusunda tedricen indirilen kanun ve kararname niteliğindeki âyetlerin de yer aldığı Kur’ân-ı Kerim; bütün önemli güncel olayları yorumlaması ile, günümüz filmlerini karşılayan kıssaları ile bir medya işlevi de görmekte idi.

MÜSLÜMAN ORTAÇAĞDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM - Aly MAZAHERİ

Ocak 11, 2010 yazan admin

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin

1964’te basılmış olan XII. Cildinin

119-128. sayfalarında yer alan makaleden olduğu gibi iktibas edilmiştir.

Makalenin “Yazarlar ve Kitaplar” başlıklı ikinci kısmı alınmamıştır.

Paris’te 1951 yılında basılan “La vie quotidienne

des Musulmans au Moyen Âge” adlı kitabın

“La vie intellectuelle et artistique” başlıklı bölümünden

çeviren: Asis. Dr. Bahriye ÜÇOK

ÖĞRETİM:

KUR’ANİ EĞİTİMDE BEŞ ANAHTAR KAVRAM - Hüseyin K. ECE

Ocak 11, 2010 yazan admin

İNCELEME

“Gelür kem sözle başa çok belâlar.

Savar mâkul söz nice kazâlar.”

Kur’an eğitim metodunda karşımıza beş önemli kavram çıkmaktadır. Bunlar: Rahmet, Hidayet, Rab, İhsan ve Kavlün Leyyinün kavramlarıdır.

Her beş kavrama eğitim metodu açısından bakıldığı zaman; hepsinde de güzellik, merhamet ve yumuşaklıkla eğitme, ikna etme, iyilik etme, güzel yapma anlamlarının saklı olduğunu görürüz.

Kur’an insanları Hakk’a yumuşaklıkla davet ediyor. Tatlı, özendirici, ikna edici bir dil kullanıyor. Emir ve yasakların, hükümlerin uygulanmasını yumuşak bir üslupla istiyor. Gönül alıcı sözler sarfediyor, etkileyici örnekler, yürekleri harekete geçirici sonuçları haber veriyor. Muhataplarını tedrici bir şekilde Vahy’in öngördüğü hayata hazırlamaya çalışıyor.

Bunu özellikle bu beş kavramın kullanımlarında görmemiz mümkün.

1-    Rahmet ve Eğitim

KUR’AN’IN EĞİTİM VE ÖĞRETİME VERDİĞİ ÖNEM VE TÜRKİYE’DE KUR’AN EĞİTİMİNİN SERÜVENİ - Dr. Ekrem DEMİR

Ocak 11, 2010 yazan admin

Tefsir doktoru, araştırmacı, yazar

    GİRİŞ

    Âdemoğlu yeryüzünde var olalıdan beri, farkında olarak ya da olmayarak, hem eğitmiş hem de eğitilmiştir. Çünkü o bu hengâmede kendini bilmeye çalışmış, kendini bilince Rabbini bilmiş ve kendini bilmeye kalkınca öğrenme kabiliyetini fark etmiştir. Ardından diğer meziyetler bilgiyle akın etmiştir. Çünkü bilgi (ilim), hakiki bir meziyettir. Âdemoğlunda ise öğrenme kabiliyeti başından beri Hüdaverdi olarak zaten mevcuttur.

    Ne var ki ilk çağlardaki eğitim, plansız, programsız, usta çırak münasebeti, ocak başı sohbetleri gibi yaygın (teşkilatsız) eğitim idi. Zamanla nüfusun çoğalması, sosyal taleplerin artması, bilgi ve ihtisaslaşma, hızlı değişim vs. sebeplerden ötürü planlı ve örgün (teşkilatlı) eğitim faaliyeti haline dönüşme ihtiyacını hissettirmiştir.

KUR’AN’IN EĞİTİMİNDE MÜJDE ve UYARI METODU - Hüseyin K. ECE

Ocak 11, 2010 yazan admin

 

a-    Giriş

 

Vahy, insanın mutluluğunu esas alır. Onun hedefi insanın dünya hayatını düzene koymak, bununla ahiret hayatında sonsuz mutluluğu kazanmasını sağlamaktır.

 

    Bir diğer adı ‘Silm’ olan İslâm her insan hayatının bir ‘daru’s-selâm-barış ve saadet yurdu’ olmasını ister. Bu dünya hayatını ‘daru’s-selâm’ yapanlar, ölümden sonraki asıl ‘Dâru’s-Selâm’ı kazanırlar.

 

Vahy’in eğitiminden geçmiş kimseler böyle bir hayatı inşa edebilirler, böyle bir hadefe ulaşabilirler. Nitekim Vahy ilk muhataplarını bunun için yetiştirdi ve bu ilk muhataplar da (selef-i salihîn) Asr-ı Saadetin öznesi oldular.

 

 

© 2010 Kuranihayat.com

İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Ancak kaynak gösterip link vererek kullanabilirsiniz.

 

Aktif Medya