Ana Bölüme Geç
Kurani Hayat telefon

Kullanıcı girişi

Bir Ayet

“Rasul,
‘Ya Rabbi!’ diyecek,
‘Gerçek şu ki,
benim kavmim
bu Kur’an’ı devri
geçmiş bir mesaj gibi
terk etti!’...”
Furkan, 30

 

Kimler çevrimiçi

Şu an 0 kullanıcı ve 18 ziyaretçi çevrimiçi.

İçerik yayınlarıİbrahim SARMIŞ

İslam'ın Adaleti Ve Müslamanların Uygulaması - İbrahim SARMIŞ

Haziran 21, 2012 yazan khd

İSLAM’IN ADALETİ VE MÜSLÜMANLARIN UYGULAMASI
İbrahim SARMIŞ
ibrahimsarmis@yahoo.com.tr
İnsanoğlunun dünyada huzurlu, ahirette mutlu olması için yüce Allah’ ın (c) sonsuz bilgisi ve kudretiyle indirdiği en mükemmel nizamın İslam olduğuna inanıyoruz.

Cehaletle Dindarlık Yahut Bir Zihniyet Analizi-İbrahim SARMIŞ

Ekim 30, 2011 yazan khd

CEHALETLE DİNDARLIK
YAHUT BİR ZİHNİYET ANALİZİ
İbrahim SARMIŞ
Prof.Dr., ibrahimsarmis@yahoo.com.tr

İslam’ın okumaya ve öğrenmeye ne kadar önem verdiği ilk emrinin “oku” olmasından anlaşılmaktadır. Şüphesiz okunmasını istediği şey de vahyin kendisidir. Çünkü vahiy okunup öğrenilmeden dinin ne olduğunu öğrenmek ve din olarak ne yapmak gerektiğini bilmek mümkün değildir. Onun için inanan ve inanmayan herkesin, olumlu olumsuz kulaktan dolma bilgilerle değil, önce vahyi okuyup dinin ne olduğunu öğrenmesi, ondan sonra kabul veya red yönünde tercihini yapması gerekir. “Böylece helak olacak kişi apaçık bir delille helak olur, yaşayacak olan kişi de apaçık bir delille yaşamış olur” (Enfal, 8/42).

Değer Miydi? - İbrahim SARMIŞ

Ağustos 26, 2011 yazan khd

DEĞER MİYDİ?
İbrahim SARMIŞ
Prof.Dr., Selçuk Üniversitesi emekli öğretim üyesi, ibrahimsarmis@yahoo.com.tr
Bu yazıda kitaplarımızda yüzyıllardır tartışma konusu olan Âdem’in Cennet’inin yerini ve yeryüzüne yaptığı söylenen seyahatini sorularla sorgulamak istedim. Bunda gayet samimi olduğumu ve işi sulandırmak gibi bir düşüncemin olmadığını belirtmek isterim.

İnsan Fıtratı ve Hapis Cezası - İbrahim Sarmış

Nisan 28, 2011 yazan khd

DEĞERLENDİRME
İNSAN FITRATI VE HAPİS CEZASI

İbrahim SARMIŞ
ibrahimsarmis@yahoo.com.tr

Hadis kitaplarından mesela Müslim’deki rivayetleri baz alarak söylersek, ikisinde insanın fıtrat üzere doğduğu ve anne babasının onu Yahudi, Hıristiyan ve Mecusi yaptığı (Müslim, Kader, 22, 25), birinde anne babasının onu Yahudi, Hıristiyan ve müşrik yaptığı, (Müslim, Kader, 22), birinde anne babasının onu Yahudi ve Hıristiyan yaptığı (Müslim, kader, 24), birinde anne babasının onu Yahudi, Hıristiyan ve Mecusi yaptığı, müslüman iseler çocuğun da müslüman olduğu (Müslim, Kader, 25), ikisinde fıtrat yerine “millet” üzere yaratıldığı (Müslim, Kader, 22/2) belirtilen rivayetlerde ortak anlatım olarak insanın fıtrat üzere yaratıldığı, yani el değmemiş bir yapı ile dünyaya temiz olarak geldiği ve anne babaların onu yönlendirip şekillendirdiği, şu veya bu dinin mensubu yaptığı anlatılır.

Eleştiri Âdâbı Üzerine - İbrahim SARMIŞ

Nisan 28, 2011 yazan khd

ELEŞTİRİ
“Eleştiri Âdâbı Üzerine”

İbrahim SARMIŞ
ibrahimsarmis@yahoo.com.tr

Hz. Peygamber’in bir Yahudi tarafından büyülendiğini anlatan rivayetin doğru olmadığına ilişkin yazdığım bir yazıdan dolayı Prof.Dr. Ahmet Keleş beyin kendisine hakaret ettiğimi söyleyerek yazdığı eleştiriyi okuyunca üzüldüğümü belirtmeliyim. Yapılan bir yanlışlık veya haksızlık varsa ondan dolayı özür dilemek bir edeptir.

Kültürün Bayileri Değil, Vahyin Âlimleri - İbrahim SARMIŞ

Ocak 10, 2011 yazan khd

ELEŞTİRİ

KÜLTÜRÜN BAYİLERİ DEĞİL, VAHYİN ÂLİMLERİ

İbrahim SARMIŞ
ibrahimsarmis@yahoo.com.tr

Yüce Allah insana verdiği akıl, düşünme, anlama, kavrama, değerlendirme yapma vd. yeteneklerin yanında doğru bir hayat yaşaması ve ahirette mutlu olması için de elçi olarak seçtiği kişiler aracılığıyla vahiy indirmiş, onlar da bunu toplumlarına bildirmişlerdir. Bütün peygamberler insanın mutluluğunun ancak vahyin öğretilerine uymaktan geçtiğini söyleyerek aykırı davrananları azapla korkutmuşlardır.
“Elif lam Ra! Bu, Hakîm ve Habîr olan Allah tarafından ayetleri muhkem ve mufassal olarak indirilmiş bir kitaptır. Allah’tan başkasına kulluk etmeyiniz, ben, onun tarafından görevlendirilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinizden bağışlanma dileyiniz, yaptıklarınızdan ona tevbe ediniz, böylece belli bir zamana kadar güzelce yaşarsınız, her iyilik sahibine de işlediğinin karşılığını o verir. Ama yüz çevirirseniz korkarım büyük bir günün azabına uğrarsınız. Hepiniz Allah’a döneceksiniz. Onun gücü her şeye yeter” (Hûd 11/1-3).

Kur'an'ı Anlama ve Anlamlandırma Seferberliği - İbrahim Sarmış

Eylül 2, 2010 yazan khd

KUR’AN’I ANLAMA VE ANLAMLANDIRMA SEFERBERLİĞİ

İbrahim SARMIŞ
ibrahimsarmis@yahoo.com.tr

Kur’an/Vahiy, yüce Allah’ın insanlara en büyük iyiliğidir. Çünkü insanların Allah’ın istediği gibi inanmaları, yaşamaları ve dünyada huzurlu ahirette mutlu olmaları ancak vahyin öğretmesiyle mümkündür. Zira pozitivist-seküler bir insanın önünde ancak pozitif alanda işleyebilen akıl, pozitif bilgiler ve heveslerle yolu belirlemenin dışında bir imkân bulunmamaktadır.

Hz. Muhammed'in (s) Büyülendiği İddiası - İbrahim SARMIŞ

Mayıs 7, 2010 yazan khd

HZ.MUHAMMED’İN BÜYÜLENDİĞİ İDDİASI
VE BAKARA 102. ÂYETİN ANLAMI ÜZERİNE…

İbrahim SARMIŞ
Prof.Dr., Selçuk Üniversitesi, Arap Dili ve Edebiyatı emekli öğretim üyesi
ibrahimsarmis@yahoo.com.tr

Cahiliyye Arap toplumunda cin, şeytan, büyü, nazar, kehanet, kuşun uçmasından, rüzgârın esmesinden, birinin çıkıp gelmesinden mana çıkarmak gibi şeylere inanılmıştır. Bugün cin çarpması, falcılık, büyücülük, nazarcılık, uğursuzluk, yatır, muska, çaput bağlama ve taş sürtme, hayvan ve eşya burcu gibi şeylere cahil Müslüman yığınların kıymet verdiği gibi, o gün de insanlar cinlerin güçlerinin her şeye yettiğini, iyilik ve kötülük, başarı veya başarısızlık sebebi olabildiklerini ve insanların hayatlarını yönlendirdiklerini düşünürlerdi.
Müşriklerin bu inançlarından özellikle cinlerin insanlarla ilişkileri ve hayatı yönlendirdikleri inancı, İslam’ın bütün çabalarına karşın ne yazık ki şu veya bu şekilde Müslümanlar’ın zihin ve kültür dünyalarında korunmuş ve devam etmiştir.

Hz. Muhammed'i Doğru Anlamak - Ali KOÇAK

Mayıs 7, 2010 yazan khd

Hz. Muhammed'i Doğru Anlamak

Ali KOÇAK

Peygamber Perspektifi

Antik gelenek ile modern aklın kesişim noktasında, tahrif olmuş anlayışlar ortasında yaşamak zor. Bu dip akıntı insanı, kâinatı ve eşyayı okuma serüveninden uzaklaştırıyor. Yaşanan bu kırılma noktasında dini düşüncenin inşasını sürdürmek için, Fazlurrahman'ın sarmal okuma metodunu siretr'e/sünnet'e de uygulayabiliriz. Bu açıdan ahlâkî olarak el-emin vasfını bir şahsiyeti okuma ve tecrübe etme imkânını yakalamak için bu kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Evet

KUR’AN’IN MEVSÛKİYETİNİ/KORUNMUŞLUĞUNU RİVAYETLERİN GÖLGELEMESİ - İbrahim SARMIŞ

Ocak 12, 2010 yazan admin

İNCELEME

Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah tarafından korunan, Hz.Peygamber ve ashap tarafından ezberlenen, yazılarak saklanan , böylece harfiyyen kuşaktan kuşağa aktarılan bir kitaptır. Onun için Kur’an’ın Allah tarafından indirildiği gibi bugüne kadar değişmeden geldiğinden aklı başında hiçbir Müslümanın şüphesi olmadığı gibi, kasıtlı veya kasıtsız iddialarına rağmen, kimi rivayet sahiplerinin, düşman çevrelerin ve gayri Müslimlerin de böyle olmadığına ilişkin ellerinde sağlam hiçbir delil yoktur.

 

© 2010 Kuranihayat.com

İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Ancak kaynak gösterip link vererek kullanabilirsiniz.

 

Aktif Medya