Zekat ve İnfak Ekseninde Ekonomik Alanımızın İnşâsı

Agustos 04, 2017 - Mustafa iSLAMOĞLU
Kur’an zekâttan ayrı olarak infak ve sadaka’dan da söz eder. İnfak, mü’minin Allah rızası için yaptığı zorunlu ol- mayan her türlü paylaşımı ifade eder.
devam� oku �